Reklama [góra]

Podziękowania za Polsko-Niemiecki Festyn


Szczerze i gorąco pragniemy podziękować wszystkim instytucjom, organizacjom i osobom prywatnym, które zaangażowały się i włożyły wiele pracy w przygotowanie imprezy pn. „Polsko-Niemiecki Festyn Rekreacyjny – Chojna 2018”.

Szczególne podziękowania za hojność składamy sponsorom:  Kancelarii Notarialnej  Adzie Józefczyk, Kantorowi „Kim”  Stanisławie Budynkiewicz, SGB Bankowi Spółdzielczemu w Chojnie, Halinie Jamróz  Sklepowi „Adaś”, „Beton Chojna” oraz sponsorom, którzy chcą pozostać anonimowi.

Za pomoc, życzliwość i współpracę serdecznie dziękujemy Ratownictwu Medycznemu   Paramedic24 w Szczecinie, Firmie „FORT”, Ryszardowi Czapskiemu, Miłoszowi Czapskiemu – Firmie „Matrix”, Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, Miłoszowi Bogdańskiemu, Krzysztofowi Siudkowi, Robertowi Pannie  Komisariatowi Policji w Chojnie, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Szczecinie, Dariuszowi Skryckiemu, Jarosławowi Warchołowi, Silver Trofea Sportowe, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryfinie, Wydziałowi Zarządzania Drogami Starostwa Powiatowego w Gryfinie, Posterunkowi Pogotowia Energetycznego w Chojnie – Dostawcy energii „ENEA”, Ochotniczym Strażom Pożarnym (Chojna, Nawodna), Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Chojnie, Restauracji „Ratuszowa”, Firmie „GastroMax”, Helenie Chalupkovej i pracownikom Wesołego Miasteczka, Pensjonatowi „Pod Lipami” w Moryniu, Piekarni „MAXX”, Sklepowi „Narejko”, Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Świetlicy w Passow, Stowarzyszeniu EJF oraz Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie.

Za patronat medialny dziękujemy Robertowi Ryssowi – Gazecie Chojeńskiej, Portalowi Chojna24.pl – Pawłowi Sławińskiemu, Józefowi Misiunowi, Mateuszowi Szelążkowi, Robertowi Bałachowskiemu oraz promocję imprezy Tomaszowi Siwieli – ono24info, Przemysławowi Kaweńskiemu (kawenski.pl).

Dziękujemy prezentującym się małym i dużym artystom, Aleksandrze Bałachowskiej, wokalistom i wokalistkom Studia Piosenki, Mai Rumbuć, Mai Ostrowskiej, Annie Dubik, Józefowi Kupryjańczykowi, Grażynie Mużyło, Wiesławie Gębskiej  Ognisku Muzycznemu, zespołom śpiewaczym „EMERANTO”, „JARZĘBINA”, Annie Zielińskiej – Szkole Tańca „FOCUS” , grupie przedszkolaków Bajkowego Przedszkola w Chojnie, Marii Lejman, Januszowi Rusakowi, muzykom  „OLEJ”, dj FAFIQ & KRISTO, dj PAUL SLEEVEN, Arkadiuszowi Łągiewczykowi, sędziom, drużynom, trenerom, zawodnikom, Ekipie Dart Futbol, Ryszardowi Szulcowi, Chojeńskiemu Klubowi Krótkofalarskiemu SP1KZE, konferansjerowi Przemysławowi Kaweńskiemu, Patrykowi Kuzia, Pawłowi Szpilskiemu, Adamowi Karpickiemu, Danucie Zawada, Beacie Prawdziuk, Edycie Tyrcha, Agacie Kagan, Teresie Kołodyńskiej-Kurpiel, Tadkowi Wasilewskiemu, artystom, tancerzom, rodzicom, instruktorom, stażystkom, pracownikom Centrum Kultury w Chojnie, gościom, szczudlarzom, uczestnikom imprezy oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji święta naszego miasta.

Adam Fedorowicz
Burmistrz Gminy Chojna

Barbara Andrzejczyk
Dyrektor Centrum Kultury w Chojnie

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.