Reklama [góra]

Stypendia Rady Powiatu dla absolwentów

Stypendia Rady Powiatu za szczególne wyniki w nauce w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 otrzymało ośmioro absolwentów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Gryfiński.

Wiktor Hadała, niezwykle utalentowany w wielu dziedzinach absolwent ZSP w Chojnie. Ukończył Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno-ekonomicznym z rewelacyjną, najwyższą w szkole średnią ocen 5,63. Ambitny i pracowity, konsekwentnie realizuje zamierzone cele.

Reprezentował szkołę w wielu konkursach na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i szkolnym. Aktywnie uczestniczył w życiu szkoły. Był członkiem Klubu Europejskiego Douzelage, uczestnikiem projektu „Kobiety w społeczeństwie”, „Women in Society”. Pełnił funkcję chorążego Pocztu Sztandarowego. 

W ramach koła teatralno-recytatorskiego brał udział w szkolnych przedstawieniach. W wolnym czasie Wiktor trenuje karate i jeździ na rowerze. W najbliższej przyszłości zamierza studiować logistykę w Szczecinie.

Kornelia Gil, absolwentka liceum ogólnokształcącego o kierunku matematyczno-ekonomicznym w ZSP w Chojnie. Pracowita i ambitna, z dużym zaangażowaniem rozwija swoją wiedzę i umiejętności. Reprezentowała szkołę w licznych konkursach. Była także aktywnym członkiem Klubu Europejskiego Douzelage. Brała udział w realizacji międzynarodowych projektów „Be different be tolerant” i „Women in society” z programu Erasmus+ i przedsięwzięć, m.in. międzynarodowym seminarium w Danii „Nauczanie pozaformalne – model duński” oraz wycieczce edukacyjnej do Sherborne w Anglii. Interesuje się historią państw skandynawskich, Rosji i Węgier, podróżami oraz lingwistyką. W przyszłości chciałaby studiować rachunkowość i auditing na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Średnia ocen: 5,38.

Jacek Ceglarek, absolwent liceum ogólnokształcącego o kierunku matematyczno-ekonomicznym w ZSP w Chojnie. Oryginalny w myśleniu i działaniu, wytrwały w rozwiązywaniu problemów. Ma duży dystans do siebie i niezwykłe poczucie humoru. Aktywnie działał w kole teatralno-recytatorskim, brał udział w szkolnych przedstawieniach oraz reprezentował szkołę w Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Zbigniewa Herberta. Był współorganizatorem akcji charytatywnej „Paczki szczęścia" oraz przedsięwzięcia „Tydzień zdrowego trybu życia”. Interesuje się matematyką, geografią i sportem. Wolny czas spędza na siłowni, na boisku piłkarskim lub w gronie przyjaciół. Zamierza studiować logistykę na Akademii Morskiej w Szczecinie. Średnia ocen: 5,25.

Natalia Kowalska, absolwentka ZSP nr 2 w Gryfinie. Ukończyła liceum ogólnokształcące o profilu lingwistyczno-turystycznym. Jest inteligentna, sumienna i wszechstronnie uzdolniona. Chętnie brała udział w konkursach i zawodach szkolnych. Pasjonuje ją historia, geografia i sport, posiada także talent wokalny. Od codziennych obowiązków odpoczywa, czytając książki, grając w koszykówkę i biegając. Słucha także muzyki i śpiewa. W przyszłości chciałaby studiować historię i zostać trenerem edukacyjnym. Średnia ocen 5,22.

Aleksandra Pieloszczyk, absolwentka liceum ogólnokształcącego o profilu matematyczno-ekonomicznym w ZSP w Chojnie. Jest osobą niezwykle zdyscyplinowaną i sumienną. Interesuje się przedmiotami ścisłymi, szczególnie matematyką, literaturą zagraniczną oraz rysunkiem technicznym. Przez trzy lata nauki w liceum wielokrotnie reprezentowała szkołę w konkursach i olimpiadach. Była współorganizatorką przedsięwzięć „Tydzień dla oszczędzania” oraz „Tydzień zdrowego trybu życia”. Ola jest osobą twórczą i kreatywną, w wolnych chwilach zajmuje się tworzeniem oryginalnych plakatów informacyjnych. Planuje studiować informatykę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Średnia ocen: 5,13.

Mateusz Gil, ukończył liceum ogólnokształcące o profilu administracyjno-prawnym w ZSP nr 2 w Gryfinie. Przez kolegów i nauczycieli postrzegany jako osoba koleżeńska, życzliwa, zawsze chętny do współpracy. Aktywnie uczestniczył w życiu szkoły i klasy. Interesuje się historią, filmem i muzyką. W przyszłości chciałby pracować w zawodzie kompozytora muzyki filmowej bądź zajmować się historią. Mateusza pasjonują również języki obce. W wolnych chwilach lubi rysować, a także jeździć rowerem. Średnia ocen 5,13.

Tomasz Lisowski, absolwent liceum ogólnokształcącego o profilu lingwistyczno-turystycznym w ZSP nr 2 w Gryfinie. Przez cały okres nauki kreatywnie angażował się w życie społeczności szkolnej. Interesuje się geografią, matematyką i informatyką. W wolnym czasie czyta książki, w szczególności dotyczące nowinek technicznych. Lubi także przecierać szlaki turystyczne, wędrować. W przyszłości chciałby studiować nanotechnologię. Średnia ocen: 5,0.

Agnieszka Madczak, absolwentka ZSP nr 2 w Gryfinie. Ukończyła Technikum Zawodowe w zawodzie technik ekonomista. Przez cały okres nauki była wzorem sumienności w podejściu do nauki i obowiązków szkolnych. Konsekwentnie realizuje swoje zamierzenia, chętnie podejmuje wyzwania i świadomie planuje swoją karierę naukową i zawodową. Od najmłodszych lat jej największą pasją jest sport, a najbardziej koszykówka. Wielokrotnie wspierała kadrę szkoły w rozgrywkach koszykówki i siatkówki. W przyszłości chciałaby reprezentować wzór zaangażowanej i doświadczonej szefowej znanej korporacji. Średnia ocen 5,0.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.