Reklama [góra]Dębno inwestuje w miejskie wodociągiRozpoczyna się realizacja największej inwestycji w miejskich wodociągach w Dębnie.

We wtorek 3 lipca Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów Kanalizacji i Wodociągów Sp. z o.o. w Dębnie Sławomir Semenyszyn i Prezes Przedsiębiorstwa Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o. w Koszalinie Lech Wojciechowski (w imieniu konsorcjum) podpisali umowę na przebudowę i rozbudowę istniejącej oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w Dębnie. 

Wartość umowy opiewa na kwotę 48,5 mln złotych. Przedsięwzięcie realizowane będzie w trybie "zaprojektuj i wykonaj". 

Inwestycja jest kolejnym etapem projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w Dębnie wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach".

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.