Reklama [góra]

Dofinansowanie dla Gminy Moryń


We wtorek 24 lipca w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie Józef Piątek, reprezentujący Gminę Moryń Burmistrz Morynia, podpisał umowę na dofinansowanie w kwocie 44.100,00 zł na zakup wyposażenia związanego bezpośrednio z ratownictwem drogowym dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej. 

Dotacja w wysokości 99% kosztów kwalifikowanych przyznana została z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (tzw. Fundusz Sprawiedliwości), którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Gmina Moryń zapewni wkład własny w kwocie 445,45 zł.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.