Reklama [góra]Festyn Sportowo-Rekreacyjny 2018 – XIX Bieg Integracyjny w Starym Objezierzu 2018 [podziękowania]


Serdecznie dziękujemy za pomoc i zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie Festynu Sportowo-Rekreacyjnego w Starym Objezierzu, podczas którego odbył się XIX Bieg Integracyjny o Puchar Rady Sołeckiej Starego Objezierza oraz Marsz Nordic Walking. Tegoroczna impreza była poświęcona pamięci tragicznie zmarłego powiatowego kapelana strażaków oraz proboszcza parafii pw. św. Stanisława BM w Klępiczu – księdza Leszka Lubinieckiego.

GOŚĆMI HONOROWYMI BYLI SIOSTRA ZMARŁEGO KSIĘDZA ORAZ JEGO OJCIEC.

Organizatorzy dziękują za pomoc zaprzyjaźnionym firmom, instytucjom, osobom prywatnym, samorządowcom i wolontariuszom, bez których nie byłoby tak udanej imprezy. Dzięki ich zaangażowaniu nasza praca społeczna ma sens i daje nam wiele radości oraz satysfakcji z działań na rzecz promocji naszego regionu.

Podziękowania za patronat honorowy kierujemy do:
Pana Olgierda Geblewicza – Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Pana Józefa Piątka – Burmistrza Gminy Moryń oraz Pana Marka Grynkiewicza – właściciela firmy „POL-MARK” z Osinowa Dolnego i Restauracji „VICTORIA” na plaży w Moryniu.

SKŁADAMY RÓWNIEŻ PODZIĘKOWANIA:

Współorganizatorom imprezy:
Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Zachodniopomorskiego, Urzędowi Miejskiemu w Moryniu, Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Moryniu, Lidze Obrony Kraju w Gryfinie, Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Gądno, Członkom Klubu Biegaczy „HERMES” Gryfino, Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu, Kołu Gospodyń Wiejskich w Starym Objezierzu oraz firmie „BOKOSPORT” z Kostrzyna.

Sponsorom i fundatorom nagród:
Panu Olgierdowi Geblewiczowi – Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego, Panu Józefowi Piątkowi – Burmistrzowi Gminy Moryń, Panu Markowi Grynkiewiczowi – firma „POL-MARK” i Restauracja „VICTORIA” na plaży w Moryniu, Siostrze Małgorzacie Kałdowskiej –Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, Nadleśnictwu Mieszkowice, Bankowi Spółdzielczemu w Chojnie, Pani Dorocie Ziętek i Panu Krzysztofowi Ziętkowi – Kierownikowi Oddziału Dróg Wojewódzkich w Chojnie, Panu Robertowi Dziedzicowi, Panu Sławomirowi Domaradzkiemu – właścicielowi firmy „SEDPOL” z Morynia, Państwu – Patrycji i Piotrowi Ratańczukom – właścicielom firmy „DOM” z Morynia, Pani Agnieszce Ostrowskiej – właścicielce AGENCJI REKLAMY z Morynia, Pani Beacie Batalińskiej – „LAWENDA”, Państwu – Marioli i Edmundowi Hrynkiewiczom – właścicielom firmy „OKMA” ze Starego Objezierza, Panu Zbigniewowi Tybulczykowi – ZAKŁAD ROLNY w Moryniu, Panu Wiesławowi Hrynkiewiczowi, Pani Katarzynie Kupczyk – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gądno, Panom Mariuszowi Malinowskiemu i Marcinowi Kowalczykowi – właścicielom firmy „GOLDEN GROT” z Morynia, Panu Bartłomiejowi Mrozowi – właścicielowi firmy „BUDOWA WYSTAW TARGOWYCH” z Mieszkowic, Panu Michałowi Mrozowi – właścicielowi firmy „ADEK PPUH SKLEP MEBLOWY”, Panu Tomaszowi Zalewskiemu – Ośrodek „SZAFIR” w Moryniu, Panu Mariuszowi Sikorze – Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie, Panom Radosławowi i Przemysławowi Paszkom – właścicielom firmy „AUTO MASTER” w Moryniu oraz Panu Bogusławowi Kozłowi – właścicielowi firmy „BOKOSPORT”.

Mediom regionalnym za objęcie patronat nad imprezą:
Redaktorowi Naczelnemu Gazety Chojeńskiej, Redaktorowi Naczelnemu portalu Igryfino, Redaktorowi Naczelnemu portalu Chojna24.pl, Redaktorowi Naczelnemu portalu Ono24 oraz firmie SPORT-TIME.

Dziękujemy za zaangażowanie i pomoc:
Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Starym Objezierzu: Zofii Grzybowskiej, Teresie Kuzior, Bożenie Gumulak, Jadwidze Borodo za wspaniałą obsługę gastronomiczną oraz Grażynie Matuszczyk i Krystynie Kubisiak; młodzieży i mieszkańcom Starego Objezierza, Panu Romanowi Ogonowskiemu, policjantom z Posterunków Policji w Chojnie i Mieszkowice-Moryń, Druhom OSP w Starym Objezierzu, Konferansjerowi – Panu Krzysztofowi Koneckiemu, Sędziemu Głównemu Biegu – Panu Zbigniewowi Kozakiewiczowi, Sędziom Pomocniczym Biegu – członkom Koła Ligi Obrony Kraju w Gryfinie i z Klubu Biegaczy „HERMES” w Gryfinie, Pilotowi Biegu – Maciejowi Ostrowskiemu, pracownikom Obsługi Biura Biegu, Panu Stanisławowi Świątkowi, Panu Mariuszowi Kupczykowi, Pani Barbarze Sobolewskiej, Panu Henrykowi Kaczmarowi – Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu oraz pracownikom ZGKiM oraz pracownikom Restauracji „VICTORIA” na plaży w Moryniu za obsługę gastronomiczną.

Dziękujemy za uczestnictwo i wsparcie:
Księdzu Andrzejowi Lemieszko – proboszczowi parafii Klępicz, Pani Ewie Dudar – Radnej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Panu Franciszkowi Bąkowi – Prezesowi Zarządu Wojewódzkiego – LOK w Szczecinie, Panu Rafałowi Stańczukowi – Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu przy Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie, Panu Mariuszowi Sikorze – Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie, Pani Marcie Cacek – Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu, Pani Aleksandrze Kwiecień – Mistrzyni Polski Juniorek w Trójskoku i jej trenerowi – Panu Jackowi Stefańskiemu. Dziękujemy także wszystkim przybyłym sportowcom, kibicom i gościom naszej cyklicznej imprezy.

Dziękują:
Aleksandra Domaradzka – Dyrektor Biegu;
Edmund Hrynkiewicz – Prezes OSP w Starym Objezierzu;
Teresa Kuzior – Sołtys Sołectwa w Starym Objezierzu;
Jerzy Domaradzki – Radny Rady Miejskiej w Moryniu;
Maciej Ostrowski – Radny Rady Miejskiej w Moryniu.

Do zobaczenia za rok
na jubileuszowym XX Biegu Integracyjnym. 

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.