Reklama [góra]

Woda w Moryniu jest już zdatna do picia


Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu Moryń, gm. Moryń, pow. gryfiński, zaopatrującego odbiorców wody przy ul. Chopina oraz przy ul. Rynkowej w Moryniu ok. 325 osób.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 29 czerwca 2018 roku stwierdził, że woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989).

W związku z powyższym:
  • Woda z kranu może być spożywana i używana do przygotowania posiłków,
  • Woda może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania,
  • Woda nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień,
  • Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC,
dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu Henryk Kaczmar

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.