Reklama [góra]

Zapisz swoje dziecko do Dziecięcej Drużyny Pożarniczej OSP Chojna


Chcesz, aby Twoje dziecko:
 poznało zasady udzielania pierwszej pomocy?
 dowiedziało się, jak ratować ludzkie życie? 

Nauczyło się: 
 jak wezwać straż pożarną, pogotowie ratunkowe, policję? 
 zachowań w niebezpiecznych sytuacjach? 
 czynności, które na co dzień wykonują strażacy? 

Jeżeli tak, to
ZAPRASZAMY NA REKRUTACJĘ 
DO DZIECIĘCEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ 
OSP CHOJNA DZIECI W WIEKU 5-11 LAT

SOBOTA, 18 SIERPNIA 2018
GODZ. 17:00
REMIZA STRAŻACKA
ul. Jagiellońska, Chojna

Kadra instruktorska:
Dh. Kamila Chojnowska
Dh. Michał Kiepur


*na potrzeby prowadzenia DDP został specjalnie przygotowany autorski program, według którego będziemy szkolić przyszłych małych strażaków. Treści w nim zawarte opierają się na Wzorcowym Programie Szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i są zgodne z aktualnie obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.