Reklama [góra]

Premier Morawiecki ogłosił termin wyborów samorządowych 2018


Premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję  wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 21 października, a ewentualna druga tura dwa tygodnie później, czyli 4 listopada.

Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7:00 do godziny 21:00. Wraz z ogłoszeniem daty wyborów rusza oficjalnie kampania wyborcza do rad gmin, rad miast na prawach powiatu, rad powiatów, sejmików województwa oraz burmistrzów i prezydentów miast. Podczas tegorocznych wyborów nastąpi kilka zmian, przy czym najważniejsza to wydłużenie kadencji do 5 lat. 

Kto może brać udział w głosowaniu?


Prawo do głosowania w wyborach samorządowych przysługuje wszystkim obywatelom polskim, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 18 lat oraz stale zamieszkują na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, co jest potwierdzone wpisem do stałego rejestru wyborców.

Obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi mają prawo udziału w głosowaniu pod warunkiem, że stale zamieszkują na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego i są wpisani do stałego rejestru wyborców prowadzonego przez gminę.

fot. premier.gov.pl

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.