Reklama [góra]

Przebudowa ulicy w Moryniu


We wtorek 28 sierpnia Gmina Moryń przekazała plac budowy firmie Dankom Daniel Błażkiewicz w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Moryń w celu poprawy warunków inwestycyjnych oraz dostępności infrastruktury drogowej wyższego rzędu”.

Zadanie realizowane jest w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Koszt inwestycji: 198.004,67 zł, wysokość dofinansowania: 134.569,00 zł. Roboty budowlane zakończą się do dnia 10 listopada.

Ź
ródło: Moryń.pl

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.