Reklama [góra]

Powiat wyremontuje fragment zabytkowych murów


To bardzo ważna informacja dla mieszkańców miasta Chojna - fragment chojeńskich murów doczeka się remontu.


W piątek 30 sierpnia Zarząd Powiatu Gryfińskiego wybrał wykonawcę zadania pn. „Zabezpieczenie i odbudowa części odcinka zachodniego murów obronnych pomiędzy ul. Szkolną oraz Basztową w Chojnie – etap I”. Wykonawca, którym jest Zakład Usług Budowlanych Łukasz Nazimek z Chojny, wykona zadanie za kwotę 145 573,49 zł.

Na realizację tej inwestycji Powiat Gryfiński uzyskał dofinansowanie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, w części której dysponentem jest Wojewoda Zachodniopomorski.

W ramach zadania wyremontowany zostanie odcinek przy Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych do bramy wjazdowej na teren Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Prace remontowe polegają na zabezpieczeniu i scaleniu przedmiotowego odcinka zabytkowych murów obronnych, znajdujących się na działce będącej własnością Powiatu Gryfińskiego, poprzez naprawę istniejącej konstrukcji murowej i zabezpieczenie murów przed wpływami atmosferycznymi oraz dewastacją.

Mury zostaną oczyszczone, odgrzybione, wzmocnione, uzupełnione i zaspoinowane. Zostaną też przykryte daszkiem z cegły w celu zabezpieczenia przed opadami deszczu.

Dokumentacja projektowa obejmuje również usunięcie przylegającego do zabytkowego muru parterowego budynku gospodarczego oraz zadaszenie „czatowni”, będącej elementem murów.
O planach powiatu w sprawie murów Chojnie pisaliśmy między innymi w artykule Powiat chce wyremontować część chojeńskich średniowiecznych murów.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.