Reklama [góra]

„Do Hymnu!” – uczniowie zaśpiewali całym sercem [foto]


W środę 26 września uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Chojnie wzięli udział w ogólnopolskim konkursie „Do Hymnu”, organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury dla szkół podstawowych z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Zadaniem konkursowym było wspólne wykonanie przez co najmniej połowę uczniów szkoły Hymnu Państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych. Oprócz Mazurka Dąbrowskiego zaśpiewaliśmy także Rotę oraz pieśń pt. Boże, coś Polskę. Wspólnie z nami śpiewali zaproszeni goście, w tym burmistrz Chojny pan Adam Fedorowicz, jak też Przyjaciele Szkoły: pani Ewa Pietrucha, pan Arkadiusz Kubik i pan Jerzy Kołaczyk.

Występ oceniało jury w składzie: Dariusz Dyczewski – prof. dr hab. w Katedrze Dyrygentury Chóralnej, rektor Akademii Sztuki w Szczecinie, Barbara Halec – dr hab., dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej, Akademii Sztuki w Szczecinie, profesor nadzwyczajna w Katedrze Dyrygentury Chóralnej

Cały występ był nagrywany. Salę przez 15 minut wypełniały przyjazne dźwięki i wzruszające słowa. Nasi uczniowie śpiewali całym sercem. Na zakończenie pan Dariusz Dyczewski wręczył na ręce pani dyrektor pamiątkowy dyplom dla szkoły za udział w konkursie. Dyplom otrzymał również każdy z uczestników. Największą nagrodą były jednak słowa pani dyrektor i pana Dariusza Dyczewskiego oraz gromkie brawa.

Dziękujemy Rodzicom za okazałe kotyliony dla wszystkich uczestniczących w konkursie.

Jolanta Łosowska

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.