Reklama [góra]

Inwestycja drogowa w Moryniu


Trwają prace związane z realizacją inwestycji pod tytułem „Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Moryń w celu poprawy warunków inwestycyjnych oraz dostępności infrastruktury drogowej wyższego rzędu”.


Zadanie realizowane jest w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Koszt inwestycji to 198.004,67 zł, wysokość dofinansowania: 134.569,00 zł. Roboty budowlane zakończą się do dnia 10 listopada.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.