Reklama [góra]

Rusza Przebudowa ulicy w Widuchowej [foto]


Wójt Anna Kusy-Kłos dotrzymała obietnicy. Rusza inwestycja Przebudowa ulicy Bulwary Rybackie w ciąg pieszo-jezdny wraz z przebudową sieci teletechnicznej w WiduchowejProjekt powstał już w poprzedniej kadencji, lecz nie był realizowany z powodu braku środków zewnętrznych na kosztowną inwestycję. Wójt Anna Kusy-Kłos postanowiła zrealizować własną – podzieliła zadanie na dwa etapy i skutecznie aplikowała o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie w wysokości 1 071 389 zł, co stanowi 63,63% wartości zadania. Zabezpieczenie finansowania inwestycji to jak wiadomo dopiero połowa sukcesu. 

Najtrudniejsze zadanie to wyłonienie wykonawcy w okresie, gdzie największe firmy są zaangażowane w dużo większe projekty, a ceny na roboty budowlane mogą zaskoczyć nawet bogate samorządy.

Do ogłoszonego przez Gminę Widuchowa przetargu nie złożono żadnej oferty i dlatego Wójt zdecydowała się na procedurę negocjacji, która nie należała do łatwych, ale ostatecznie pozwoliła wyłonić wykonawcę. 

W dniu dzisiejszym tj. 30 sierpnia, wójt Anna Kusy-Kłos podpisała umowę na realizacje inwestycji z wykonawcą – firmą „Dankom” Daniel Błażkiewicz.

We wrześniu firma wejdzie na plac budowy i przystąpi do realizacji długo oczekiwanej przez mieszkańców Widuchowej przebudowy ulicy Bulwary Rybackie.Źródło: Widuchowa.pl

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.