Reklama [góra]

Wybory 2018. Co kandydaci proponują mieszkańcom gminy Chojna?


W gminie Chojna o fotel burmistrza ubiegać się będzie czterech kandydatów. Mieszkańcy dokonają wyboru 21 października. Sprawdziliśmy, jak wygląda aktywność kandydatów i co proponują mieszkańcom.


Choć kandydatów jest czterech, w grafice tytułowej tego artykułu prezentujmy tylko te plakaty, które zostały opublikowane w internecie lub na słupach ogłoszeniowych. 

Najszybciej z kampanią wystartował Piotr Mróz, który swój start i listę kandydatów ogłaszał w internecie za pomocą portalu społecznościowego. Kilka tygodni później powstał facebookowy profil Inicjatywy Samorządowej, którego kandydatką na burmistrza jest Barbara Rawecka. Całkiem niedawno również w sieci pojawiła się oficjalna strona KWW Prawica dla Gminy Chojna, której kandydatem jest Radosław Stec. Na terenie gminy można spotkać bilbordy i plakaty tej trójki kandydatów. Na początku października swoją stronę w internecie uruchomił Adam Fedorowicz

Oprócz ludzi w wyborach najważniejszy jest program. We wrześniu swoje pomysły i plany opublikował komitet KWW Inicjatywa Samorządowa, swoje pomysły przedstawił również KWW Prawica dla Gminy Chojna. Na początku października program w punktach przedstawił Komitet Wyborczy Wyborców Gmina Chojna dla Pokoleń. Programu nie przedstawił jeszcze komitet obecnego burmistrza, czyli Wspólnota Samorządowa.

Prawica dla Gminy Chojna

Komitet zachęca wyborców hasłem „Wybierz rozwój Gminy Chojna”. Na kilku grafikach kandydatów znajdują się pomysły i plany. Np. kandydat z okręgu obejmującego Nawodną i Garnowo chce poprawy bytu mieszkańców miejscowości, rozbudowania remizy strażackiej, poprawienia infrastruktury czy zmodernizowania plac zabaw. Wspieranie utalentowanej młodzieży, modernizacja placów zabaw, wsparcie jednostek OSP, budowa i modernizacja baz sportowo-rekreacyjnych na wsiach, pomoc w założeniu i prowadzeniu klubów sportowych, aktywizację KGW – to z kolei postulaty kandydata z okręgu 12, obejmującego między innymi Mętno, Krzymów, Stoki i Łaziszcze. Są jeszcze postulaty dotyczące budowy i modernizacji oświetlenia, usprawnienia systemu odprowadzenia wody, modernizację dróg gminnych i chodników czy aktywizację osób starszych i młodzieży 

Inicjatywa Samorządowa

Wyborcy mogli zapoznać się z programem nie tylko za pośrednictwem strony internetowej. Komitet kolportował ulotki, w którym kandydaci na radnych wraz z Barbarą Rawecką występowali jako drużyna. Hasłem komitetu w wyborach w gminie Chojna jest „Zróbmy to razem”. 

Remonty i modernizację dróg, naprawa podupadłych finansów, powołanie Rady Dzieci, Rady Młodzieży oraz Rady Seniorów, stworzenie systemu pomocy rodzinie znajdującej się w sytuacji kryzysowej, programy pomocowe dla młodych, wzmocnienie roli szkół, pomoc właścicielom przy remontach zabytków oraz remonty zabytków, zagospodarowanie terenu przy Kościele Mariackim, skweru przy pomniku św. Jana Pawła II, stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, budowa ścieżek rowerowych na trasach Chojna – Jelenin, Chojna – Krajnik Dolny, Chojna – Graniczna, zagospodarowanie Rurzycy, utworzenie kąpieliska miejskiego w Jeleninie i zagospodarowanie terenu, utworzenie wspólnie z innymi gminami schroniska dla zwierząt, ścisła współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami, stworzenie Miejskiego Ośrodka Sportu, remont boisk sportowych, utworzenie parku miejskiego wraz z placem zabaw, zwiększenie środków na doposażenie OSP, budowę remiz, prowadzenie profilaktyki zdrowotnej w szkołach, rewitalizacja terenów wokół murów obronnych, stworzenie z Chojny miasta turystycznego – to tylko niektóre punkty programu opublikowanego przez Inicjatywę Samorządową.

Gmina Chojna dla Pokoleń

Hasłem komitetu jest "Zza biurka w teren". Na początku października swój program opublikował komitet, którego kandydatem na burmistrza jest Piotr Mróz.

Naprawa finansów publicznych, utworzenie komórki do pozyskiwania środków zewnętrznych, profesjonalny i przejrzysty urząd miejski oraz jednostki podległe, współpraca z przedsiębiorcami, program inwestycyjny na następne 5-10 lat, inwestycje w nowe lokale socjalne, nowoczesna oświata z profilowanymi klasami, wsparcie dla bezpieczeństwa, system dofinansowania i wsparcia programu anty-smogowego, stworzenie w gminie Chojna zorganizowanego publicznego transportu zbiorowego, powołanie gminnego centrum organizacji, koordynacji, promocji, rozwoju sportu i turystyki, stworzenie kąpieliska gminnego - to między innymi program komitetu. 

Komitet Adam Fedorowicz (KWW Wspólnota Samorządowa), nie opublikowały na obecną chwilę swojego programu wyborczego. 

Poznaj kandydatów

Wszyscy ubiegający się o fotel burmistrza gminy Chojna to osoby, które w lokalnym samorządzie funkcjonują od kilku lat, dlatego postanowiliśmy przedstawić ich historię przez pryzmat wcześniejszych wyborów.  

Barbara Rawecka – obecnie sekretarz powiatu w Gryfinie. W latach 2003-2006 była zastępcą burmistrza gminy Chojna (burmistrzem był wtedy Wojciech Konarski, obecny starosta). W 2010 i 2014 roku startowała w wyborach na burmistrza, uzyskując dwukrotnie drugi wynik. 

Piotr Mróz – przewodniczący Rady Miejskiej w Chojnie od 2010 roku. Zdobył mandat radnego, startując z KWW Wspólnota Samorządowa – Forum 2010 (kandydatem komitetu na burmistrza był Adam Fedorowicz). W 2014 roku również startował z komitetu obecnego burmistrza Chojny. Wcześniej, w 2006 roku, kandydował w wyborach do Rady Miejskiej z komitetu KWW Bez Cenzury (kandydatem na burmistrz był Wojciech Skrzypczyk), jednak mandatu nie uzyskał. 

Radosław Stec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Chojnie od 2014 roku. Mandat radnego uzyskał w lutym 2013 roku w wyborach uzupełniających, startując z komitetu KWW Wspólnota Samorządowa (kandydatem komitetu na burmistrza był wtedy Adam Fedorowicz). W 2014 roku, startując do Rady Miejskiej w Chojnie, Radosław Stec uzyskał najwyższy wynik wśród kandydatów w całej gminie. 

Adam Fedorowicz – burmistrz gminy Chojna od 2006 roku. W 2006 roku wygrał w drugiej turze z Wojciechem Konarskim różnicą 52 głosów. Wynik był o tyle ciekawszy, że w pierwszej turze A. Fedorowicz otrzymał 891 głosów, a W. Konarski 2077. W kolejnych wyborach pokonał wszystkich kontrkandydatów już w pierwszej turze. W wyborach na trzecią kadencję potrzebna była II tura, którą wygrał o mały włos. Obecnie walczy o czwartą kadencję.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.