Reklama [góra]

Dwie kandydatki do fotelu wójta Widuchowej – sprawdzamy programy


O fotel wójta Widuchowej ubiegać się będą dwie kandydatki – obecna wójt Anna Kusy-Kłos oraz Julitta Małgorzata Nowak. Kampania wyborcza w tym regionie toczy się pełną parą. 


Obecna wójt nagrywa nawet krótkie filmiki, w których przekazuje aktualne informacje wyborcom, od wielu lat prowadzi własnego bloga i stronę na facebooku, rozlicza się z obecnej kadencji i odbywa spotkania z mieszkańcami w każdej miejscowości. Z kolei sztab Julitty Małgorzaty Nowak uruchomił własną stronę internetową. 

Anna Kusy-Kłos – program

Obecna wójt program opublikowała jako pierwsza. Jest bardzo obszerny i konkretny, został podzielony na 12 punktów. Zakłada między innymi rozwój Zakładu Gospodarki Komunalnej (nowe rozwiązania i kontynuacja działań zmierzających do poprawy gospodarki ściekowej, poprawa estetyki gminnej), w punkcie sport i rekreacja jest rozwój piłki nożnej i piłki siatkowej oraz wytyczenie szlaków Nordic Walking i budowa ścieżek rowerowych. Wójt zapowiada ścisłą współpracę ze stowarzyszeniami i sołectwami. Jest również zapowiedź inwestycji – drugi etap prac przy Bulwarach Rybackich i modernizacja zabytkowych kamienic w Widuchowej, stworzenia Centrum Kultury i przebudowę oczyszczalni ścieków. Ma powstać nowy status gminy a sesje i relacje z prac rady mają być dostępne w internecie dla mieszkańców. Anna Kusy-Kłos zapowiada kontynuację rozpoczętych prac w zakresie modernizacji i remontów w budynkach przychodni zdrowia w Widuchowej i Krzywinie oraz dofinansowanie profilaktyki – badań mammograficznych czy szczepień. Nowe place, budowa skateparku, budowa ścieżek edukacyjnych, przyrodniczych i historycznych, powołanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku czy reaktywacja Kół Gospodyń Wiejskich to kolejne punkty programu. 

Julitta Małgorzata Nowak – program

Kandydatka, choć mieszka i pracuje w Szczecinie, podkreśla, że pochodzi z gminy Widuchowa, tutaj ukończyła szkoły i tutaj mieszkali jej rodzice. Komitet zaprezentował bardziej ogólny program, ale również obszerny, podzielony na kilka punktów. Pojawił się kilka dni temu. 

Ochrona zdrowia mieszkańców (stworzenie warunków dla lekarzy specjalistów i organizowanie bezpłatnych badań), poprawa bezpieczeństwa (nowy sprzęt dla OSP, utworzenie straży gminnej), poprawa infrastruktury drogowej, zmniejszenie długu gminy, nowe programy kulturalne dla mieszkańców, rozbudowa i budowa placów zabaw oraz siłowni plenerowych, wspieranie sołectw i seniorów, stworzenie punktu informacyjno-doradczego dla przyszłych i obecnych przedsiębiorców, rozwój agroturystyki na terenach wiejskich, poprawa komunikacji w gminie, dbanie o zabytki, współpraca w zakresie wykorzystania potencjału Odry i Międzyodrza. Raz na dwa miesiące wójt będzie przyjmowała mieszkańców w poszczególnych miejscowościach. 

W związku ze zbliżającymi się wyborami na naszym portalu uruchomiliśmy specjalną zakładkę „Wybory 2018”, gdzie będzie można znaleźć wszystkie informacje i artykuły dotyczące jesiennych wyborów samorządowych. Serwis znajduje się również pod adresem www.wybory.chojna24.pl.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.