Reklama [góra]

Gmina Chojna doposażyła infrastrukturę rekreacyjną [foto]


Nowe urządzenia zabawowe oraz infrastruktura sportowa powstały na terenie gminy Chojna przy współudziale środków unijnych. 


Zgodnie z podpisaną 21 grudnia umową o przyznaniu pomocy, Gmina zrealizowała projekt pn: „Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie gminy Chojna” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW na lata 2014-2020.

W ramach przedsięwzięcia doposażony został plac zabaw w Kamiennym Jazie i Krajniku Dolnym oraz powstał nowy plac zabaw w Stokach. Zamontowano siedziska dla zawodników rezerwowych na terenie boiska sportowego oraz wykonano ogrodzenie oddzielające teren rekreacyjny od boiska w Lisim Polu.

W Krajniku Górnym natomiast powstało nowe boisko sportowe do mini piłki nożnej. Całkowita wartość projektu wynosi 97.981,00 zł, w tym wartość dofinansowania ze środków Efrrow (62.345,31 zł) oraz wkład własny Gminy Chojna (35.635,69 zł).


Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.