Reklama [góra]

Nowy sprzęt dla OSP Widuchowa [foto]


We wtorek 16 października o godzinie 15:00 na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Widuchowej Wójt Gminy Widuchowa i jednocześnie Prezes Oddziału Gminnego OSP RP w Widuchowej Anna Kusy-Kłos w asyście Komendanta Gminnego dh Mariusza Gralaka przekazała oficjalne przedstawicielom jednostek OSP Krzywin i OSP Widuchowa zakupiony w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości wysokiej klasy sprzęt ratownictwa technicznego.Przekazanie sprzętu ratownictwa technicznego jest finalnym etapem wcześniejszych działań, które rozpoczęły się złożeniem wniosku w ramach XI naboru wniosków ogłoszonego dla województwa zachodniopomorskiego na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem. 

W ramach naboru istniała możliwość zakupu wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, tj. defibrylatorów, toreb ratowniczych i innego sprzętu, z wyłączeniem pojazdów.

Po weryfikacji planowanych zakupów przez Komendę Powiatową zamówiono i zakupiono następujący sprzęt:
  • Agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych LUKAS P 630 SG
  • Zestaw węży hydraulicznych – 5 m
  • Hydrauliczne nożyce do cięcia LUKAS S312
  • Rozpieracz kolumnowy LUKAS R 412 z zestawem końcówek w walizce
  • Dwa reflektory ładowalna FIRE VULCAN LED Ex- ATEX 44751
  • Piłę ręczną do cięcia szyb SawCut z wybijakiem.

Łączna wartość zakupionych urządzeń to 42 987,00 zł.

Dofinansowanie z Ministerstwa Sprawiedliwości w wysokości 99% – 42 557,13 zł

Wkład własny: 1% – 429,87 zł
foto/Widuchowa.pl

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.