Reklama [góra]Podpisali umowy w Baniach na budowę kanalizacji i nie tylko...

Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego pozwoli na budowę sieci kanalizacyjnej o długości 6,9 km oraz przebudowę oczyszczalni ścieków. 


To wyczekiwana przez gminę inwestycja, która do tej pory nie mogła być zrealizowana ze względu na ograniczone środki finansowe samorządu. Z pomocą przyszły jednak eurofundusze. Umowę gwarantującą przyznanie dotacji podpisali w poniedziałek 15 października zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz oraz wójt Teresa Sadowska.

Dzięki pozyskanemu wsparciu możliwa będzie budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicach: Baniewicka, Dworcowa, Gryfińska oraz części ulicy Targowej. Eurofundusze pozwolą także na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tywica oraz przebudowę oczyszczalni ścieków w Baniach. Projekt obejmuje również swoim zakresem budowę nowej przydomowej oczyszczalni ścieków.

Koszt całkowity projektu to 13,7 mln zł, a zakończenie realizacji zadania zaplanowano na koniec roku 2019. Inwestycja realizowana jest w ramach III Osi priorytetowej Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.6. Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.