Reklama [góra]Radny Bucyk dziękuje i zaprasza na wybory


Kampania dobiega końca, dlatego też pragnę podziękować wszystkim tym, którzy wspierali mnie przez ten czas. Sprawowanie funkcji radnego zawsze traktowałem, jako rzetelną pracę bez składania pustych wyborczych obietnic.Szanowni Państwo cztery lata temu kandydowałem do Rady Miasta z założeniem, by jak najlepiej służyć miastu i jego mieszkańcom. Obdarzony zostałem wówczas mandatem zaufania i to dzięki Państwa głosom miałem zaszczyt reprezentować mieszkańców na przestrzeni czterech lat w chojeńskim samorządzie, za co najmocniej dziękuję. Będąc radnym zawsze podejmowałem decyzje i działania, które były zgodne z moim sumieniem i wiedzą. Zawsze dążyłem do tego, by żaden problem zgłoszony przez mieszkańca nie został zlekceważony. Funkcja radnego daje przede wszystkim ogromne poczucie odpowiedzialności za gminę i mieszkańców. Starałem się być aktywny w dyskusjach podczas sesji bądź komisji, co znajdowało odzwierciedlenie w licznie składanych przeze mnie interpelacjach czy zapytaniach dotyczących spraw mieszkańców.

Dążyłem do tego, żeby stać w prawdzie przed ludźmi i brać odpowiedzialność za wszystko co robię oraz za decyzje, które podejmuję. Przez te 4 lata nauczyłem się samorządu, poznałem go, także od tej trudnej strony, zdobyłem doświadczenie i wiedzę, którą chciałbym w dalszym ciągu wykorzystać jak najlepiej potrafię.

Chojna to miasto, w którym mieszkam od urodzenia, tu się wychowałem, tu pracuję oraz aktywnie działam na rzecz lokalnej społeczności. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w administracji chojeńskiego samorządu, ale również w powiatowych strukturach samorządowych, jako pracownik Wydziału Komunikacji w Chojnie. Działalność społeczna w połączeniu z doświadczeniem samorządowym pozwoliły mi aktywnie sprawować mandat radnego, być aktywnym w działaniach na rzecz wspólnego dobra naszej gminy. Nie jestem populistą, lecz realnym uczestnikiem życia społecznego i wiem, że jest wiele spraw, które wymagają poprawy bądź zmiany. Nie boję się wyzwań i pracy, dlatego daję Państwu moje słowo, że dla mieszkańców mojego miasta jestem gotów wiele poświęcić, aby zadbać o nasze wspólne sprawy.

Poza pracą w Radzie Miasta, aktywnie i społecznie uczestniczę w życiu mieszkańców, będąc równocześnie prezesem chojeńskiego koła wędkarskiego czy przedstawicielem wędkarzy i strażników rybackich powiatu gryfińskiego w wojewódzkich strukturach wędkarskich PZW. Liczne moje publikacje dotyczące działalności społecznej, imprez organizowanych zarówno dla najmłodszych jak i seniorów, czy spotkań z dziećmi w szkołach ukazują się w prasie lokalnej i na portalach internetowych co przyczynia się do promocji naszego miasta.

O sobie więcej mówić nie chcę, znacie mnie Państwo, jestem Waszym kolegą, sąsiadem czy znajomym z podwórka. W życiu codziennym przyświeca mi motto, że „Marzenia należy sobie wypracować, a nie tylko o nich marzyć”, dlatego też chciałbym, aby wszystko, co robię i mam zamiar robić w przyszłości, zaowocowało coraz lepszym poziomem życia mieszkańców, jego rozwojem gospodarczym i społecznym. Jeśli będę miał Państwa wsparcie, na pewno sukcesywnie uda nam się zmienić otaczającą nas rzeczywistość tak, aby wszystkim żyło się wygodniej, lepiej i bezpieczniej.

Co chciałbym zrobić w najbliższej kadencji, aby poprawiać nasze otoczenie i zwiększyć udział mieszkańców w funkcjonowaniu samorządu:
  • Priorytetowo traktuję opracowanie i uchwalenie wieloletniej strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy z uwzględnieniem debat z mieszkańcami i konsultacją społeczną;
  • Opracowanie programu współpracy i finansowania zadań gminy przy udziale organizacji pozarządowych, klubów sportowych, młodzieży, rad sołeckich, grup mieszkańców;
  • Efektywne pozyskiwanie środków unijnych w celu zrównoważenia wszystkich obszarów Gminy w tym kreowanie pozytywnego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości;
  • Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla całego miasta;
  • Monitoring miasta zapewniający bezpieczeństwo publiczne;
  • Podjęcie działań łączących pokolenia młodzieży i seniorów dla wzbogacania wzajemnych relacji.
Wiara w człowieka to coś, czego nie da się kupić ani wymusić. Można na nią tylko zapracować. Dziękuję i proszę o głos w nadchodzących wyborach.

Materiał sfinansowany przez KWW Gmina Chojna dla Pokoleń

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.