Reklama [góra]Tak pracowali radni w Radzie Miejskiej w Cedyni – sprawdzamy aktywność i frekwencjęKończy się 4-letnia kadencja Rad Gminnych, Miejskich i Powiatowych. W związku z tym postanowiliśmy sprawdzić aktywność i frekwencję radnych na przełomie minionych czterech lat.


Radny uczestniczy nie tylko w sesjach, ale również w komisjach. Komisje to spotkania, które poprzedzają sesję, najczęściej wtedy projekty uchwał są dokładnie analizowane i omawiane. Radny ma wiele możliwości starania się o sprawy ważne dla mieszkańców, a swoje pomysły lub prośby może przedstawiać w sposób oficjalny nie tylko w dyskusji, ale składając interpelację lub wniosek.

Sprawdzamy aktywność i frekwencję radnych, którzy kończą swoją kadencję. Podobną statystykę prezentowaliśmy dokładnie trzy lata temu.

Zapraszamy do zapoznania się z danymi dotyczących Rady Miejskiej w Cedyni. 

Podczas 4-letniej kadencji odbyło się 37 sesji oraz 46 posiedzeń komisji. Radni złożyli łącznie 7 interpelacji. 

Krzysztof Nowak – 1 nieobecność na sesji / 0 nieobecności na komisji 
Andrzej Mazur – 4 nieobecności na sesji / 5 nieobecności na komisji 
Marcin Paluch – 1 nieobecność na sesji i 1 nieobecność na komisji 
Zenon Pikuła – 0 nieobecności na sesji i komisji 
Donata Bakalarczyk – 1 nieobecność na sesji / 3 nieobecności na komisji 
Lech Kopiecki – 1 nieobecność na sesji / 5 nieobecności na komisji 
Roman Mazierski – 0 nieobecności na sesji / 1 nieobecność na komisji 
Stanisław Martyka – 4 nieobecności na sesji / 14 nieobecności na komisjach 
Stanisław Olechnowicz – 0 nieobecności na sesji  2 nieobecności na komisjach 
Witold Prucnal – 0 nieobecności na sesji / 6 nieobecności na komisjach 
Bogusław Rajnert – 2 nieobecności na sesji / 5 nieobecności na komisjach 
Monika Rogowska – 8 nieobecności na sesji / 10 nieobecności na komisjach 
Janina Surówka – 3 nieobecności na sesji / 5 nieobecności na komisjach 
Rafał Tomasz Siwiela – 2 nieobecności na sesjach / 15 nieobecności na komisjach 
Zdzisław Tondel – 1 nieobecność na sesji / 2 nieobecności na komisjach 


Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.