Reklama [góra]

Utrudnienia dla kierowców w Gryfinie


Kierowcy podróżujący w najbliższych dniach do Gryfina muszą liczyć się z utrudnieniami. Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie informuje, iż w okresie Wszystkich Świętych od wtorku  30 października do piątku 2 listopada w rejonie cmentarza komunalnego w Gryfinie ulegnie zmianie istniejąca organizacja ruchu.

W tym okresie ul. Pomorska zostanie wyłączona z ruchu na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Orląt Lwowskich. Dodatkowo wprowadza się ruch jednokierunkowy na części ul. Orląt Lwowskich w kierunku ul. Pomorskiej.

O wszelkich zmianach informowały będą odpowiednio ustawione znaki drogowe, a w dniu 1 listopada, w newralgicznych punktach kolizyjnych, w razie konieczności ruchem kierować będą policjanci.

Zmiany te wprowadzone zostaną w związku ze spodziewanym znacznym zwiększeniem natężenia ruchu w rejonie cmentarzy. Nowa organizacja ruchu ma poprawić drożność jak i zapewnić większe bezpieczeństwo pieszym.

Przypominamy, iż dla udających się w rejon cmentarza komunalnego w Gryfinie zmotoryzowanych udostępniony będzie do publicznego korzystania parking samochodowy przy ul. Grunwaldzkiej (parking po byłej komendzie Policji).

Ponadto apelujemy do tych wszystkich osób, które cmentarze mają blisko, aby w dniu 1 listopada nie korzystali z pojazdów i na groby poruszali się pieszo. 

Stosowanie się do naszych zaleceń i informacji zmniejszy znacznie natężenie ruchu w rejonie samych cmentarzy, a tym samym ułatwi mieszkańcom dojście do grobów.

Kierującym samochodami ciężarowymi i zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton (z wyłączeniem autobusów) przypominamy o zakazie ruchu na drogach. 


W środę 31 października zakaz obowiązywać będzie w godz. 18:00  22:00. W czwartek 1 listopada zakaz obowiązywać będzie od godz. 8:00 do godz. 22:00.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.