Reklama [góra]

Anna Siwek przewodniczącą, Izabela Senda wiceprzewodniczącą. I Sesja w Baniach [foto]


Arkadiusz Augustyniak został zaprzysiężony na wójta gminy Banie. Podczas pierwszej sesji, która odbyła się w środę 21 listopada, wybrano również prezydium Rady Gminy.

Obrady rozpoczęła najstarsza wiekiem radna, Maria Dudek, w inauguracyjnej sesji wzięło udział 14 radnych (jedna osoba była nieobecna). Przewodniczącą została Anna Siwek (13 głosów za i jeden nieważny), a wiceprzewodniczącą Izabela Senda (14 głosów za). 


Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.