Reklama [góra]

Budują rurociąg, aby ustabilizować wody jeziora


Na koniec stycznia 2019 roku przewidziane jest zakończenie inwestycji pn. „Budowa rurociągu melioracji wodnych szczegółowych wraz z obniżeniem i stabilizacją nadmiernie spiętrzonych wód jeziora Orzechów stanowiącego działkę nr 350/2 obr. Orzechów gm. Cedynia. Etap I – prace melioracyjne”. 

Inwestorem jest Powiat Gryfiński, ale jest to zadanie finansowane środkami pochodzącymi z budżetu państwa, zgodnie z umową zawartą między Powiatem Gryfińskim a Wojewodą Zachodniopomorskim w lutym tego roku. 

Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego „PROMEL” Robert Jaszke, a koszt wykonania zadania wynosi 636.720,10 zł. 

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie rurociągu melioracyjnego długości 341,9 m i średnicy Ø 0,4 m, łączącego jezioro Orzechów z istniejącym systemem melioracyjnym od południowo-wschodniego brzegu jeziora Orzechów do drogi powiatowej Orzechów – Lubiechów Górny z przejściem pod nią przepustem i dalej przez wspomniany przepust, odprowadzający wody do systemu melioracyjnego, który uchodzi do jeziora Czachów i dalej poprzez kolejne układy do jeziora Ostrów. Na wylocie z jeziora Orzechów planuje się wykonanie studni wlotowej z zastawką wewnątrz studni. Dodatkowo w połowie biegu projektowanego rurociągu zostanie wykonany sięgacz zakończony mnichem, w kierunku południowym, stabilizujący poziom wód w oczku wodnym w sąsiedztwie trasy rurociągu. 

Celem zadania jest odprowadzenie nadmiernie spiętrzonych wód jeziora Orzechów i ich stabilizacja na dawnym poziomie, czyli rzędnej określonej na podstawie archiwalnych map, zabezpieczając w ten sposób przed podtopieniami sąsiadujące ze zbiornikiem grunty orne, drogę powiatową Orzechów – Lubiechów Górny oraz korpus drogi wojewódzkiej nr 124 Cedynia – Chojna.

fot. dost.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.