Reklama [góra]

Kończy się remont części zabytkowych murów w Chojnie


Ku końcowi zmierza realizacja pierwszego etapu zadania pn. Zabezpieczenie i odbudowa części zachodniego murów obronnych pomiędzy ul. Szkolną oraz Basztową w Chojnie.

Zakres robót obejmuje rozbiórkę budynku gospodarczego, odgrzybienie oraz oczyszczenie muru, przymurowania i uzupełnienie muru, wykonanie zadaszenia z cegły i stworzenie drewnianej konstrukcji zadaszenia baszty, 

Na realizację zadania Powiat Gryfiński uzyskał dofinansowanie w kwocie 23.000,00 zł od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, w części której dysponentem jest Wojewoda Zachodniopomorski.

Zadanie obejmuje odcinek przy Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie aż do bramy wjazdowej na teren Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie.

Prace wykonywane są przez Zakład Usług Budowlanych Łukasz Nazimek z Chojny, który wykonuje zadanie za kwotę 145.573,49 zł. Realizacja kolejnego etapu planowana jest na rok 2019. Złożono w tej sprawie wniosek o dofinansowanie drugiej części zadania w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2019 – Ochrona Zabytków. 

Pozwoli to na wyremontowanie w 100% muru obronnego w Chojnie, znajdującego się na terenie, którego właścicielem jest Powiat Gryfiński.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.