Reklama [góra]Modernizacja z zastrzykiem unijnych funduszy


Ulica 1 Maja w Gryfinie doczeka się gruntownego remontu. Dokładnie chodzi o odcinki od ul. Nadodrzańskiej do skrzyżowania z ul. Chrobrego i od skrzyżowania ul. Chrobrego do ul. Parkowej. Ważna drogowa inwestycja otrzyma mocny zastrzyk eurofunduszy. To ponad 2,5 mln zł. Trafią one do Powiatu Gryfińskiego na mocy umowy, którą we wtorek 13 listopada 2018 roku w Szczecinie parafowali marszałek województwa Olgierd Geblewicz i starosta gryfiński Wojciech Konarski. Towarzyszyła im Ewa Dudar.


Modernizacja ul. 1 Maja obejmie roboty przygotowawcze np. rozbiórkę nawierzchni czy murków, prace ziemne, a także działania drogowe jak wykonanie podłoża, ułożenie krawężników, położenie nowej nawierzchnia, montaż koszy czy nasadzenia zieleni. Zmiany mają pozwolić na poprawę stanu infrastruktury drogowej w strategicznych miejscach Gryfina. Z pewnością należą do nich okolice dworca PKP oraz nabrzeża miejskiego.

 To trudna inwestycja, bo budowa infrastruktury drogowej należy dość skomplikowanych i bez wątpienia kosztownych – przyznał marszałek województwa Olgierd Geblewicz.


Całość transportowej inwestycji kosztować będzie Starostwo Powiatowe w Gryfinie prawie 3,7 mln zł. Praca na prawie półkilometrowej części drogi zaplanowano od marca 2019 roku do grudnia 2020 roku.

– Nowa droga będzie wizytówkę miasta, bo powstanie przy ważnych instytucjach i urzędach  podkreśliła radna województwa Ewa Dudar. – To inwestycja wymagająca ścisłej współpracy z władzami gminy – dodał starosta gryfiński Wojciech Konarski.


Projekt wpisuje się w założenia 5 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Zrównoważony transport”, działanie 5.4 Budowa i przebudowa dróg powiatowych”.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.