Reklama [góra]

Wspólnota Sant'Egidio z nagrodą starosty w kategorii Pro Publico Bono [foto] [video]


Wspólnota Sant'Egidio w Chojnie otrzymała nagrodę Bociana w kategorii Pro Publico Bono. Coroczne Nagrody Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu zostały wręczone podczas uroczystej sesji Rady Powiatu w czwartek 8 listopada.Pozostałymi nominowanymi w tej kategorii byli Gryfińskie Stowarzyszenie Ratownicze oraz Stowarzyszenie Ochrony Natury i Krajobrazu w Witniczce. 
Wspólnota Sant'Egidio w Chojnie to mała cząstka chrześcijańskiej międzynarodowej wspólnoty służącej ubogim w ponad 70 krajach na świecie.

W Chojnie działa od 1993 r., a jej działaniom przyświeca idea braterstwa, solidarności i przyjaźni, która jest w stanie przezwyciężyć różnice i podziały (na młodych i starych, zdrowych i chorych, bogatych i biednych…). Członkowie wspólnoty współpracują z Domem Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju, pomagają osobom starszym, niepełnosprawnym, a także zepchniętym na margines życia bezdomnym. W swoje działania wspólnota zaangażowała młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Chojnie. W ten sposób pod egidą wspólnoty pięć lat temu narodziło się szkolne stowarzyszenie „Młodych dla Pokoju”.

Inspirowana przez Sant’Egidio młodzież podejmuje wiele mniejszych lub większych inicjatyw: zbierają nakrętki, pomagają chorym dzieciom, włączają się w szkolne i parafialne działania charytatywne, uczą się przyjaźni i życzliwości w życiu szkolnym. Wszystkie te działania pozwalają młodzieży na lepsze poznanie oraz zrozumienie potrzeb i problemów środowiska lokalnego, uczą mądrego spojrzenia na problemy świata; dają też szansę wykazania się własnymi talentami i umiejętnościami, kształcą współdziałanie w grupie i przynoszą wiele radości z możliwości zrobienia czegoś dobrego. Dla środowiska natomiast są przykładem wartościowych postaw młodzieży.

Działania wspólnoty nie są zakrojone na wielką skalę i nie celują w spektakularne, medialne efekty. Jej członkowie starają się po prostu mieć oczy otwarte na różne przejawy ubóstwa wokół i budować, w miarę swoich możliwości, relacje przyjaźni, by przeciwdziałać krzywdzącym stereotypom i podziałom społecznym, widocznym także w środowiskach lokalnych. Podkreślają, że nie uważają swych działań za wolontariat, gdyż otrzymują więcej, niż dają. Szczera przyjaźń i życzliwość, jakiej doświadczają, sprawia, że ich życie jest piękniejsze i radośniejsze.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.