Reklama [góra]Gmina wystąpi ze stowarzyszeń? „Brak wymiernych efektów”


Gmina Chojna zamierza wystąpić z dwóch stowarzyszeń  Unii Miasteczek Polskich oraz Konwentu Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej współpracujących z samorządami Republiki Ukrainy. Jako powód podaje się brak wymiernych korzyści dla gminy. 

Konwent Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej współpracujących z samorządami Republiki Ukrainy jest zrzeszeniem polskich jednostek samorządu terytorialnego. Dalekosiężnym celem było praktyczne pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej oraz innych źródeł dla realizacji idei współpracy w związku z rozszerzaniem się i przesuwaniem granic Unii Europejskiej w kierunku wschodnim naszego kontynentu. Chojna jest członkiem stowarzyszenia od 2011 roku, w związku z tym co roku była zobowiązana do uiszczania rocznej składki członkowskiej w kwocie 6000 złotych. 

 Decydując się na członkostwo w Konwencie, wiązano duże nadzieje na wypracowanie sieci kontaktów, pozwalających na realizację wspólnych przedsięwzięć oraz pozyskiwanie środków finansowych z funduszy europejskich. Pomimo udziału Gminy Chojna w kilku przedsięwzięciach Konwentu o charakterze kulturalnym uznać należy, że roczna składka członkowska przewyższa zamierzone wymierne korzyści dla mieszkańców gminy. W związku z powyższym postanawia się wystąpić z Konwentu Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej współpracujących z samorządami  Republiki Ukrainy – czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały o wystąpieniu ze stowarzyszenia. 

Gmina chce również opuścić Stowarzyszenie Unii Miasteczek Polskich, w którym jest od 1991 roku. Dotychczasowym przedstawicielem gminy i zarazem prezesem stowarzyszenia był Wojciech Długoborski.

 Na przestrzeni kilkunastu lat działań w Stowarzyszeniu Unia Miasteczek Polskich brak było wymiernych efektów mających bezpośredni wpływ na realizowane zadania w Gminie Chojna – czytamy w projekcie uchwały. 

Tylko w latach 2016-2018 koszty członkostwa gminy w tym stowarzyszeniu wyniosły 65 000 złotych. Oprócz rocznej składki członkowskiej gmina ponosiła koszty związane z delegacjami, zakwaterowaniem czy reprezentowaniem gminy. 

Projekty uchwał w sprawie wystąpienia gminy Chojna z dwóch stowarzyszeń zostaną poddane pod głosowanie na najbliższej sesji, która odbędzie się 13 grudnia.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.