Reklama [góra]

Budżet w Cedyni jednogłośnie [video]


W czwartek 27 grudnia odbyła się trzecia sesja Rady Miejskiej w Cedyni, podczas której radni jednogłośnie uchwalili budżet Gminy Cedynia na 2019 rok. 

Dochody budżetu Gminy zaplanowano w kwocie 20.397.383,00 zł, natomiast wydatki w kwocie 22.128.227,00 zł. Deficyt budżetu wyniesie 1.730.844,00 zł i zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.