Reklama [góra]

Obelisk upamiętniający nadleśniczego Andrzeja Wysockiego stanął w Puszczy Piaskowej


W Puszczy Piaskowej stanął obelisk upamiętniający Andrzeja Wysockiego – wieloletniego nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna.

Andrzej Wysocki (1958-2017) pochodził z rodziny leśników. Ukończył studia leśne na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Poznaniu i w 1982 r. podjął pracę w Nadleśnictwie Gryfice jako stażysta, następnie leśniczy technolog. Wraz z małżonką Ewą z d. Czyżewską, również leśniczką, przeniósł się do pracy w Nadleśnictwie Gryfino, tam został leśniczym Leśnictwa Binowo w sercu Puszczy Bukowej. W styczniu 1988 r. został powołany przez ówczesnego dyrektora OZLP w Szczecinie dr inż. Henryka Klimka na stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna, gdzie przepracował niemal 30 lat – do 31 października 2017 r.

Nadleśniczy Wysocki był bardzo zaangażowany w swoją pracę. Przez wszystkie lata kierowania nadleśnictwem dzięki własnej wiedzy i pracowitości doprowadził gospodarkę leśną i łowiecką do wysokiego poziomu. Radził sobie także z wieloma różnymi trudnościami związanymi z przygranicznym ulokowaniem chojeńskich lasów.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.