Reklama [góra]

„Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią” – 37. rocznica wprowadzenia stanu wojennego [foto] [video]W środę 13 grudnia  przypada  37. rocznica wprowadzenia stanu wojennego na terenie naszego kraju.

13 grudnia 1981 roku w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wprowadzony został stan wojenny, który został zniesiony dopiero niecałe dwa lata później, 22 lipca 1983 roku. W trakcie jego trwania z rąk milicji oraz funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa zginęło kilkadziesiąt osób.

W ciągu pierwszych kilku dni w więzieniach i ośrodkach internowania znalazło się kilka tysięcy osób, byli to głównie działacze NSZZ Solidarność. Na ulicach pojawiło się również wojsko. O wprowadzeniu stanu wojennego zdecydowała Rada Państwa na polecenie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Celem takiego działania było powstrzymanie rodzącego się ruchu demokratycznego.

Wojenny stan od lat budzi wiele emocji. Warto zadać pytanie, czy wprowadzenie było w ogólne potrzebne. Zwolenników stanu podzielić można na dwie grupy: tych, którzy wierzą wersji gen. Jaruzelskiego i tych, którzy uważają, że w ówczesnej sytuacji geopolitycznej – po prostu nie było innego wyjścia. Pierwsi popierają tezę generała, mówiącą, że gdyby nie stan wojenny, wojska radzieckie nie mogłyby dłużej przypatrywać się sytuacji w Polsce i niechybnie wkroczyłyby do kraju. Drudzy natomiast zwracają uwagę na wydarzenia, jakie miały miejsce na Węgrzech w 1956 roku, a następnie w Czechosłowacji, w roku 1968. Dlatego, gdyby nie wprowadzenie stanu wojennego, na terytorium Polski być może wkroczyłyby wojska Układu Warszawskiego.

O wprowadzeniu stanu wojennego poinformowało Polskie Radio i Telewizja Polska, nadając rano przemówienie generała Wojciecha Jaruzelskiego. Generał zmarł 25 maja 2014 w Warszawie.Zobacz archiwalnie zdjęcia z ulic Szczecina:


foto.IPN/Video/POLONIJKA/tvpvod/

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.