Reklama [góra]Radni uchwalili budżet Gminy Gryfino na rok 2019 [foto] [video]


Podczas III sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, która odbyła się w czwartek 20 grudnia, radni uchwalili budżet gminy na 2019 rok. 

Przyjęto również m.in. plan pracy Rady Miejskiej oraz komisji Rady Miejskiej na nadchodzący rok,  a także regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gryfino.Projekt budżetu na 2019 roku przewiduje dochody w wysokości 163 milionów złotych, w tym dochody bieżące w kwocie 149 mln zł i majątkowe w wysokości 14 mln zł (np. sprzedaż majątku gminnego czy nieruchomości). Planowane wydatki stanowią kwotę 165 mln zł. Planowany deficyt w kwocie 1,9 mln złotych ma zostać pokryty z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy. fot.: UM Gryfino

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.