Reklama [góra]

Kwalifikacja wojskowa 2019 w naszym regionie. Poznaj terminy


Wojewoda Zachodniopomorski wydał obwieszczenie na temat kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2019 roku.

W każdym powiecie zostanie powołana powiatowa komisja wojskowa, która będzie orzekać, czy dana osoba jest zdolna do służby. Każdemu zostanie przydzielona określona kategoria zdolności. 

Przed lekarzami w tym roku muszą stanąć:

 • mężczyźni urodzeni w 2000 roku i mężczyźni urodzeni w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby urodzone w latach 1998-1999, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 • osoby, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 • kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów;
 • osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Co trzeba zabrać ze sobą?
 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości; 
 • posiadaną dokumentację medyczną  w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej; 
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy;
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia, kwalifikacje zawodowe, ewentualnie świadectwa ukończenia szkoły.

Jakie są kategorie?

A – zdolny do służby wojskowej. Ta kategoria oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej lub służby zastępczej;

B – czasowo niezdolny do służby wojskowej. Ta kategoria oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania, rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej w czasie pokoju; 

D – niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, z wyłączeniem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej; 

E – trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Oto terminy poszczególnych powiatów:
 • Gryfiński – gminy Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Mieszkowice, Moryń, Stare Czarnowo, Trzcińsko-Zdrój, Widuchowa. Miejsce: Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, ul. Łużycka 91. Data: 19 marca – 10 kwietnia.
 • Myśliborski – gminy Barlinek, Boleszkowice, Dębno, Myślibórz, Nowogródek Pomorski. Miejsce: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, ul. Północna 15. Data: 08 kwietnia –26 kwietnia 
fot.: archiwum

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.