Reklama [góra]

Minuta ciszy. PUK nie zmieni siedziby. Prokuratura umarza postępowanie. V sesja w Chojnie [foto] [video]


V sesja Rady Miejskiej w Chojnie rozpoczęła się od minuty ciszy, którą radni uczcili pamięć zamordowanego prezydenta Gdańska – Pawła Adamowicza. 

Porządek obrad liczył czternaście punktów (po zmianach), radni rozpatrzyli siedem projektów uchwał. Do porządku wprowadzono projekt uchwały dotyczący pomocy finansowej dla Gminy Miasta Szczecin. Projekt dotyczył pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 1799 złotych z przeznaczeniem na realizację programu interwencyjno-motywującego dla osób nietrzeźwych, zatrzymanych i dowiezionych z terenu gminy Chojna (chodzi dotację dla Izby Wytrzeźwień, do której policjanci przewożą zatrzymanych z terenu gminy).


Podczas sesji burmistrz Barbara Rawecka (na zdj. powyżej) poinformowała o działaniach mających na celu rewitalizację terenu wokół Kościoła Mariackiego. Gmina ma również pomysł na zagospodarowanie obiektu po Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Chojnie. Po internecie krąży nieprawdziwa informacja mówiąca o tym, że w te miejsce zostanie przeniesiony... PUK. Takie stwierdzenie nie padło nawet na sesji. Burmistrz poinformowała, że propozycję przeniesienia się do budynku po ZGM-ie otrzymały stowarzyszenia Polski Związek Działkowców czy Związek Nauczycielstwa Polskiego.


Przewodniczący rady Radosław Karwan (na zdj. powyżej) poinformował, że do biura rady wpłynęła z Prokuratury Rejonowej w Gryfinie postanowienie o umorzeniu śledztwa w związku z zawiadomieniem przewodniczącego rady poprzedniej kadencji o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego dyrektora ZGM-u i burmistrza gminy Chojna. 


Cała sesja w Chojnie trwała niecałe 30 minut. Trzeba przyznać, że tak krótkich i sprawnych obrad jak w tej kadencji nie było chyba nigdy w historii gminy. Wszystkie uchwały zostały przegłosowane. Radni wybrali delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – zostali nimi Barbara Rawecka i Radosław Karwan.

Radni również odnieśli się do skargi złożonej przez mieszkańca na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie.

– (...) W sprawie zarzutu skarżącego o groźby pozbawienia życia Kierownik OPS kategorycznie zaprzeczyła, jakoby wystosowywała kiedykolwiek groźby pod adresem skarżącego i zarzut ten jest całkowicie bezpodstawny i nie poparty żadnymi dowodami. W sprawie „urządzenia promieniującego” Komisja nie jest w stanie ustalić, o jakie urządzenie może skarżącemu chodzić. Kierownik OPS (a także podlegli jej pracownicy) nie mają żadnej wiedzy w tej sprawie. Skarżący podnosił również zarzut, iż pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej są w posiadaniu kluczy do jego domu, a także, że dokonują kradzieży i niszczenia mienia. Kierownik OPS także w tej sprawie kategorycznie zaprzeczyła oskarżeniom, gdyż żaden z podległych jej pracowników nigdy nie był w posiadaniu w.w. kluczy do domu skarżącego, a podczas wizyt skarżący nie wpuszczał pracowników OPS do swojego domu (przyjmował ich na podwórku)  czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały. 


Sprawą zajmowała się Komisja Skarg Wniosków i Petycji, która po zapoznaniu się ze skargą i wysłuchaniu kierownik uznała ją za niezasadną.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.