Reklama [góra]Podsumowanie współzawodnictwa sportowego


W Starostwie Powiatowym odbyło się podsumowanie powiatowego sportowego współzawodnictwa szkół za rok szkolny 2017/2018. Nagrody i dyplomy zwycięskim szkołom wręczyli: starosta Wojciech Konarski, wicestarosta Ewa Dudar, członek zarządu Jerzy Zgoda oraz zastępca dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji Jan Podleśny.

Trudno sobie wyobrazić nasze codzienne życie bez sportu. Jest on jednym z elementów życia społecznego. Nie ulega wątpliwości, że uprawiając sport wdrażamy wiele wartości: tolerancję, ducha działania społecznego, poczucie sprawiedliwości i siłę charakteru. Dlatego właśnie sport stanowi niezastąpione narzędzie wychowawcze.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie dzięki finansowemu wsparciu Powiatu Gryfińskiego realizuje w/w aspekty w wychowaniu młodych ludzi. W ubiegłym roku szkolnym na terenie powiatu przeprowadzono ok. 100 imprez sportowych, w których udział wzięło prawie 9 000 uczestników począwszy od mistrzostw rejonu, powiatu, województwa, aż do finału krajowego.

Realizując ideę sportu OSiR prowadzi Powiatowe Współzawodnictwo Szkół w ramach kalendarza Szkolnego Związku Sportowego w 12 dyscyplinach sportowych, osobno dla dziewcząt i chłopców, Punktacja przedstawia się następująco:

Wśród szkół podstawowych pierwsze miejsce z wynikiem 249 pkt zdobyła Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chojnie. Na drugiej pozycji uplasowała się Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie (207 pkt), a miejsce trzecie zajęła Szkoła Podstawowa w Moryniu ze 190 punktami. Do rywalizacji przystąpiło 21 szkół podstawowych z naszego powiatu.

W rywalizacji w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej (gimnazja) zwyciężyła Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie (329 pkt). Drugie miejsce z 265 punktami zajęło Gimnazjum Nr 2 w Gryfinie. Miejsce trzecie przypadło Gimnazjum w Mieszkowicach (235 pkt). W rywalizacji wzięło udział 19 szkół z naszego powiatu.

Spośród szkół ponadgimnazjalnych najwięcej punktów zdobył Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie (310 pkt). Drugie miejsce wywalczył Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie (275 pkt), a trzecie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie (127 pkt). W zawodach rywalizowały 3 szkoły z naszego powiatu.


Wyniki współzawodnictwa wojewódzkiego szkół

W ramach punktacji Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie nasze szkoły uplasowały się na dobrych pozycjach. Wśród szkół podstawowych najlepsza okazała się Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie, która zajęła dobre 12 miejsce w województwie (134 pkt). Kolejnymi szkołami były: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chojnie – 22 miejsce w województwie (104 pkt.) oraz Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 33 miejsce w województwie (92 pkt.). Należy podkreślić, że we współzawodnictwie wzięło udział aż 305 szkół podstawowych z naszego województwa.

W rywalizacji w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej (gimnazja) wysokie, 2 miejsce zajęło Gimnazjum Nr 2 w Gryfinie, które zdobyło 305 pkt. w wojewódzkim współzawodnictwie sportowym szkół. Kolejna była Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie, która zajęła 15 miejsce w województwie – 161 pkt., natomiast Szkoła Podstawowa w Mieszkowicach, zajęła 40 miejsce zdobywając 86 pkt. W rywalizacji gimnazjów wzięło udział 305 szkół z naszego województwa.

Wśród szkół ponadgimnazjalnych najlepszy w województwie okazał się Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie, który zajął wysokie, 4 miejsce zdobywając 287 pkt. Na 27 miejscu uplasował się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Chojnie (109 pkt.), natomiast Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie z 84 punktami uplasował się na 36 pozycji. W rywalizacji wzięło udział 127 szkół z naszego województwa.

W szkołach podstawowych i gimnazjach powiat gryfiński zajął wysokie 2 miejsce w województwie, natomiast w szkołach ponadgimnazjalnych 7 miejsce.

Ogólnie nasz powiat zajął wysokie 3 miejsce w Wojewódzkim Współzawodnictwie Sportowym Szkół w roku szkolnym 2017/2018.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.