Reklama [góra]

Uchwalili rekordowy budżet w powiecie gryfińskim [video]


Ponad 8 milionów złotych będzie wynosił planowany deficyt budżetu powiatu gryfińskiego na 2019 rok. Podczas IV sesji radni uchwalili budżet, którego wydatki planuje się w kwocie ponad 103 milionów złotych. 


Dochody budżetu planowane są w kwocie 94 860 907,53 złotych, w tym dochody majątkowe (np. ze sprzedaży mienia) mają wynieść niecałe 10 milionów złotych. Z kolei wydatki zaplanowano w kwocie 103 123 800,42 zł. Planowany deficyt w kwocie 8 262 892,89 zł ma zostać pokryty z zaciągniętego kredytu w wysokości 5 milionów złotych i z wolnych środków z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 262 892,89 zł.

Projekt budżetu został przyjęty 16 głosami „za” przy czterech wstrzymujących się (Bartosz Biegus, Joanna Kostrzewa, Tomasz Mirakowski i Zbigniew Szmaja). 

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.