Reklama [góra]

Wybrano wykonawców dokumentacji dla obwodnicy Gryfina


We wtorek 29 stycznia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała wykonawców dokumentacji dla obwodnicy Gryfina.

Dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert w przetargach na opracowanie dokumentacji dla dwóch ważnych inwestycji na DK31. Dla obwodnicy Gryfina wybrano ofertę firmy Pracownia Projektowa Dróg i Mostów DIM ze Szczecina za 1,141 mln złotych, natomiast dla odcinka Radziszewo-Gryfino ofertę firmy Trakt Sp z o.o. z Katowic za 2,384 mln złotych. 

Jeżeli nie będzie odwołań od wyników postępowań, to po upływie 10 dni będzie można przystąpić do podpisywania umów.

– Te dokumentacje pozwolą na ogłoszenie przetargów na realizację w formule projektuj i buduj, dlatego ich opracowanie jest kluczowe dla tych inwestycji – mówi Łukasz Lendner dyrektor GDDKiA o. Szczecin. 

Dokumentacja dla odcinka Radziszewo-Gryfino powinna być gotowa w ciągu 27 miesięcy od podpisania umowy, natomiast dla obwodnicy Gryfina w ciągu 15 miesięcy.

Dla obwodnicy Gryfina w ciągu DK31 o długości 5,6 km zostanie opracowana Koncepcja Programowa, wraz z badaniami geologicznymi. Dokumentacja ta uszczegółowi rozwiązania projektowe w korytarzu określonym w decyzji środowiskowej z 2012 roku. 

Obwodnica wyprowadzi z Gryfina ruch tranzytowy w ciągu DK31, znacząco zmniejszając oddziaływania związane z ruchem tranzytowym przebiegającym przez centrum miasta. 

Nowa trasa ominie też wiadukt kolejowy na wjeździe do Gryfina od strony Szczecina o ograniczonej skrajni poziomej, przez który samochody ciężarowe i autobusy jadące DK31 muszą obecnie skręcać na drogę powiatową. Obwodnica ominie miasto od wschodu, będzie to jednojezdniową droga klasy GP.

Dla odcinka DK31 Radziszewo-Gryfino o długości 9,6 km zostanie opracowane Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe wraz z elementami Koncepcji Programowej i badaniami geologicznymi. 

W ramach prac przygotowawczych zostanie również uzyskana decyzja środowiskowa, która określi przebieg inwestycji. 

Nowa droga ominie szereg miejscowości znajdujących się na obecnej DK31 między Szczecinem, a Gryfinem wyprowadzając z nich ruch tranzytowy. Będzie to jednojezdniowa drogą klasy GP o przekroju 1x2. 

Odcinek będzie się rozpoczynał od węzła Radziszewo, a kończył na włączeniu w obwodnicę Gryfina. W ramach inwestycji przewidziana jest również przebudowa węzła drogowego Radziszewo, tak aby spełniał współczesne wymagania

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.