Reklama [góra]

Zmarł Ryszard Czaczka – jeden z ostatnich kombatantów, żołnierz AK [foto]


Zasłużony kombatant, żołnierz AK, działacz społeczny, kronikarz, który dla młodego pokolenia był żywą historią. W środę 30 stycznia zmarł Ryszard Czaczka. 

Czaczka zmarł 30 stycznia w wieku 90 lat. Ryszard Czaczka urodził się 15 września 1929 r. w miejscowości Rudki w ówczesnym województwie lwowskim II RP, w rodzinie o wybitnie patriotycznych tradycjach (jego ojciec Wincenty był przedwojennym policjantem oraz piłsudczykiem). Już przed wojną wstąpił w szeregi harcerstwa. 

W okresie II wojny światowej działał czynnie w pracach Polskiego Państwa Podziemnego, będąc najpierw członkiem „Szarych Szeregów”, a następnie walcząc jako żołnierz AK w obronie polskiej ludności przed zbrojnymi bandami UON-UPA.

W styczniu 1945 r. został aresztowany przez NKWD pod zarzutem przynależności do „tajnej i nielegalnej nacjonalistycznej polskiej organizacji Armia Krajowa” i poddany brutalnemu śledztwu. Z więzienia został jednak zwolniony na mocy amnestii ogłoszonej z okazji zakończenia II wojny światowej, otrzymując jednocześnie natychmiastowy nakaz opuszczenia terytorium ZSRR.

Powojenna wędrówka zaprowadziła go aż nad Odrę, do Mieszkowic, gdzie w 1945 r. próbował stworzyć swój nowy świat, jednak dość szybko wraz z swą mamą przeniósł się do pobliskiego Dębna.. Tam kontynuował naukę oraz swą harcerską działalność.

Kolejnym etapem w jego życiu było powołanie do odbycia służby wojskowej w końcu 1951 r. Z racji posiadania matury został skierowany do Szkoły Oficerów Rezerwy Artylerii Przeciwlotniczej. Mimo dobrze zdanych egzaminów końcowych nie uzyskał awansu na podporucznika za swą wcześniejszą przynależność do AK.

Po powrocie z wojska podjął pracę w lokalnym Oddziale Narodowego Banku Polskiego, przechodząc przez różne stanowiska, aż do Naczelnika Wydziału Kredytowego. W latach 80-tych włączył się w antykomunistyczną działalność w „Solidarności”.

Był również pierwszym powojennym kronikarzem Mieszkowic (duplikat kroniki, której był autorem, wraz z kilkoma bezcennymi pamiątkami związanymi z gminą Mieszkowice przekazał w 2013 r. Burmistrzowi Gminy Mieszkowice Andrzejowi Salwie).

W 1989 r. był inicjatorem powstania w Dębnie Koła Sybiraków. W tym okresie wstąpił również w szeregi Światowego Związku Żołnierzy AK oraz Związku Więźniów Politycznych.

Czynnie uczestniczył we wszystkich uroczystościach patriotycznych organizowanych na terenie Gminy Dębno po 1989 r.

Za swą służbę Ojczyźnie został odznaczony między innymi:
 • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
 • Krzyżem Armii Krajowej,
 • Złotym i srebrnym Krzyżem Zasługi.
 • Odznaką Akcji „Burza”,
 • Krzyżem Akcji „Burza”,
 • Orderem Krwi Przelanej,
 • Orderem Męczeństwa i Zwycięstwa,
 • Krzyżem Więźnia Politycznego,
 • Krzyżem „Za Wolność i Niepodległość” (Londyn),
 • Medalem „Za Wolność i Niepodległość” (Londyn),
 • Krzyżem Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich II RP,
 • Odznaką „Za Zasługi dla ZKRPiBWP”,
 • brązowym Medalem „Za Zasługi dla Strzelca”,
 • Medalem Pamiątkowym „Zasłużony dla Miasta i Gminy Dębno”.fot.: debno.pl

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.