Reklama [góra]

Prowadzisz firmę? Pamiętaj o obowiązkach środowiskowych [wywiad]


Ciągłe zmiany przepisów narzucają nowe obowiązki na firmy ale również na osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Doradztwo Ekologiczne Karolina Szewczyk-Cieślik świadczy usługi w branży ochrony środowiska. Na czym one polegają? Jakie obowiązki dotyczą przedsiębiorców? O czym należy pamiętać? Szczegóły poniżej.


Czym zajmuje się Pani firma?

Przede wszystkim wykonuję outsourcing środowiskowy u przedsiębiorców oraz u osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Określam, pod jakie wymogi pod kątem ochrony środowiska podlega dany podmiot. Sporządzam zaległe sprawozdania, uczestniczę w kontrolach organów ochrony środowiska (starostwa, WIOŚ, urzędy marszałkowskie), opracowuję brakujące wnioski o pozwolenia, np. na wytwarzanie odpadów, odprowadzanie ścieków, pobory wody, emisje do powietrza. Naliczam opłaty środowiskowe. Ponadto pomagam uzyskać certyfikaty ISO 9001:2015 oraz 14001:2015 i sporządzam ekspertyzy środowiskowe (dendrologiczne, ornitologiczne, chiropterologiczne). Szczegółowy zakres usług można przeczytać na mojej stronie internetowej www.eko-rada.pl.

Jakie ma Pani doświadczenie w branży?

Przez 3 lata byłam specjalistą ds. gospodarki wodnościekowej i rolnictwa w wojewódzkim inspektoracie ochrony środowiska. Kontrolowałam różne zakłady, więc wiem dokładnie jak się przygotować do takich wizyt. Ponadto pracowałam jako specjalista ds. ochrony środowiska w firmie Biuro Doradztwa Ekologicznego i Inwestycyjnego oraz Bridgestone Stargard Sp. z o.o. Dodatkowo od ponad roku współpracuję z jednostką certyfikacyjną ISOCERT Sp. z o.o. S.K., w której jestem audytorem wiodącym systemów ISO 9001 i 14001, tzn. przyznaję certyfikaty. Własną firmę prowadzę od prawie trzech lat.

Jakie obowiązki dotyczą przedsiębiorców?

Po pierwsze. Sprawozdanie o emisji gazów i pyłów do powietrza, tzw. KOBIZE oraz o zakresie korzystania ze środowiska. To pierwsze składa się w formie elektronicznej do 28 lutego 2019 r. za rok poprzedni, a drugie należy przesłać w wersji papierowej do właściwego miejscowo marszałka województwa, w terminie do 31 marca 2019 r. również za rok poprzedni. Obowiązek pojawia się już wtedy, gdy posiadamy choćby jeden samochód osobowy zarejestrowany na firmę. Poza tym dotyczy to m.in. kotłowni lub pieców grzewczych, agregatów prądotwórczych, sprężarkowni, kosiarek do trawy wykorzystywanych na terenie zakładu, zbiorników na paliwo itp. 

Po drugie. Ewidencja odpadów. Niestety w przypadku firm, odpady w postaci kartonów, tworzyw sztucznych, szkła wytwarzane w związku z prowadzoną działalnością, są mylnie klasyfikowane jako odpady komunalne i wrzucane do koszy na śmieci komunalne. A z tego typu odpadów należy przedkładać właściwemu miejscowo marszałkowi województwa sprawozdanie o rodzajach i ilości wytwarzanych odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi. Teraz trzeba będzie rozliczyć rok 2018 w terminie do 15 marca 2019 r.  Obowiązek dotyczy m.in.warsztatów samochodowych, firm budowlanych, stacji demontażu pojazdów, zakładów produkcyjnych, podmioty wprowadzające produkty w opakowaniach na rynek itp. 

Po trzecie. Odprowadzanie ścieków i pobór wody. W sytuacji, kiedy firma posiada na swoim terenie ujęcie wody podziemnej lub powierzchniowej, odprowadza ścieki socjalne albo zanieczyszczone wody opadowe z terenu placu i dróg do wód lub do ziemi lub do kanalizacji osoby trzeciej, wówczas należy składać sprawozdanie o ilości pobranej wody lub odprowadzonych ścieków. Od 2019 r. zmieniła się forma sprawozdań. Dotychczas składało się sprawozdanie o zakresie korzystania ze środowiska, w którym wskazywało się pobór wody lub ilości odprowadzanych ścieków. Obecnie, rozliczają to Wody Polskie. Co kwartał należy im przesyłam odpowiednie sprawozdanie. Pierwsze sprawozdanie podmioty miały same złożyć do 31 stycznia 2019 r. za IV kwartał 2018 r. 

Wymieniłam tylko kilka najbardziej popularnych sprawozdań z zakresu ochrony środowiska. Samych obowiązków jest jednak znacznie więcej.

Jakie są kary za nierealizowanie ww. wymogów?

Nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska wiąże się z różnymi konsekwencjami:
  • administracyjne kary pieniężne,
  • zapłaty zaległości wraz z odsetkami – do 5 lat wstecz, 
  • odmowa uzyskania decyzji środowiskowej lub cofnięcie posiadanej decyzji, 
  • mandaty karne nakładane przez WIOŚ, 
  • opłaty podwyższone np. za brak pozwolenia wodnoprawnego. 
Wszystko jest dobrze dopóki, dopóty „życzliwy sąsiad” uprzejmie nie doniesie na firmę, że coś jest nie tak. Wtedy nagle pojawia się problem i poszukiwanie rozwiązań na cito. I tu pojawia się moja osoba.

Ile kosztuje Pani pomoc? 


Zawsze pierwszy audyt środowiskowy jest bezpłatny. Przyjeżdżam, oglądam firmę, sprawdzam dotychczasową dokumentację i mówię od razu czy wszystko ok, czy może jednak nad czym trzeba popracować. Jeśli wyjdą jakieś braki – albo firma sama działa, albo umawiamy się na określoną stawkę i zaczynam działać, aby wszystko wyprostować. 


Jak się można z Panią skontaktować? 


Można wysłać zapytanie poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej www.eko-rada.pl. Osiągalna jestem również pod numerem telefonu 883 597 569. Można dzwonić codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 18:00. Serdecznie zapraszam do kontaktu.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.