Reklama [góra]Na zebranie przyszło prawie 200 osób. Jest nowy sołtysi i rada sołecka Bań [foto]


W czwartek 13 lutego w Międzynarodowym Centrum Turystyki, Kultury i Sportu odbyło się zebranie sołectwa Banie, podczas którego dokonano wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej.

Zainteresowanie mieszkańców sołectwa było olbrzymie, co potwierdziła frekwencja. Na zebranie przyszło bowiem 180 osób. W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania sołtysem Sołectwa Banie została ponownie Stanisława Sapińska uzyskując 112 głosów poparcia.

Kontrkandydatką była Marzena Chwesiuk, na którą głosowało 65 mieszkańców. Nowym wybranym "władzom" sołectwa pogratulował Arkadiusz Augustyniak-Wójt Gminy Banie.

Nowy skład Rady Sołeckiej:
1. Izabela Kowalewska.
2. Leszek Borkowski.
3. Dariusz Jaroszek.
4. Wioleta Malinowska.
5. Wiesława Węgrzyn
fot. UM Banie

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.