Reklama [góra]Marszałek pyta o skalę prac wycinkowych w regionieDocierające do marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza sygnały o stosunkowo dużym zakresie pras związanych z wycinką drzew, którą mieszkańcy regionu obserwują na terenie lasów województwa zachodniopomorskiego, skłoniło go do skierowania pytań do Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, o faktyczną skalę pozyskiwania drewna.


Czy do obowiązujących Planów Urządzenia Lasu w poszczególnych Nadleśnictwach wprowadzono zmiany dotyczące zwiększenia rozmiaru pozyskania drewna?

Jaki jest zakres prowadzonych obecnie działań związanych z wycinką w lasach zarządzanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinie?

Jakie są tego przesłanki, jak wygląda skala aktualnego pozyskania drewna w odniesieniu do planu na cały 2019 r. ?

To tylko niektóre z pytań, które na wniosek marszałka Olgierda Geblewicza zostały skierowane do Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie

Marszałka w szczególności interesują dane dotyczące pozyskania drewna w 2018 roku, odnowień i zalesień wykonanych w 2018 roku, a także planu pozyskania drewna w 2019 roku.

Wystosowane pytania, to reakcja na docierające do Urzędu Marszałkowskiego sygnały od mieszkańców regionu, o możliwości prowadzenia prac wycinkowych w nadmiernej skali.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.