Reklama [góra]

Wielkie wyróżnienie dla KGW w Zielinie. Premier Morawiecki wręczył im czek wart 10 tys. zł [foto]


Koło Gospodyń Wiejskich w Zielinie zostało wyróżnione nagrodą im. Józefa Ślisza. Uroczyste wręczenie nagrody odbyła się dnia 2 marca 2019 w Jasionkach pod Rzeszowem podczas Europejskiego Forum Rolniczego organizowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. 

Wyróżnienie to przyznawane jest przez Fundację dla osób, instytucji lub organizacji, które wyróżniają się zaangażowaniem w propagowaniu postaw obywatelskich i demokratycznych, szerzeniu wartości chrześcijańskich oraz wspierają szeroko pojęty rozwój obszarów wiejskich. Nagroda upamiętnia postać Józefa Ślisza lidera niezależnego ruchu chłopskiego w latach 70-80 ubiegłego wieku, współzałożyciela Solidarności RI, sygnatariusza Porozumień Rzeszowsko- Ustrzyckich. Był on również uczestnikiem obrad okrągłego stołu, senatorem i vice marszałkiem senatu RP.


Nagrodę im. Józefa Ślisza Koło Gospodyń Wiejskich w Zielinie otrzymało za długoletnią działalność (istnieje od 1958), za szerzenie postaw obywatelskich, współpracę środowiskową i pracę na rzecz sołectwa Zielin. Jako jedyne koło z naszego regionu może się poszczycić tym wyróżnieniem. Przedstawiając nasze koło prowadząca powiedział min., ze koło aktywnieuczestniczy i korzysta z projektów unijnych. Na ręce przewodniczej Zofii Szeremety nagrodę oraz czek wartości 10 000 zł wręczali premier Mateusz Morawiecki, Artur Balazs prezes Kapituły Fundacji EFRWP, córka Józefa Ślisza -Elżbieta Bieniasz i prezes PSL Władysław Kośniak - Kamysz.

W godzinach rannych odbyło się spotkanie z Andżelika Możdżanowska Pełnomocnikiem Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, która aktywnie wspiera działalność Kół Gospodyń Wiejskich. Jest ona orędownikiem legalności działań i rejestracji kół w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa co w niedalekiej przyszłości pozwoli na bezpośrednie korzystanie przez koła z funduszy zewnętrznych w tym unijnych.

Jesteśmy dumne z otrzymanej nagrody, bardzo dziękujemy Kapitule Fundacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej za to prestiżowe wyróżnienie, które zobowiązuje KGW Zielin do wytężonej pracy i szerzenia postaw społecznych. 

Zofia Szeremeta
Przewodnicząca koła Gospodyń Wiejskich w Zielinie


Kilka słów o Fundacji i Europejskim Forum Rolniczym

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od 1990 r. pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera rozwój społeczno -gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich. Działania EFRWP skupiają się przede wszystkim na wsparciu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz działaniach edukacyjnych i społecznych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie. Obecnie, większość działań prowadzonych przez EFRWP finansowana jest ze środków własnych. Prezesem jest Krzysztof Podhajski. Europejskie Forum Rolnicze w Jaionkach jest jednym z najważniejszych wydarzeń omawiających i dyskutujących o nowej Wspólnej Polityce Rolnej oraz miejscu i roli Polski w tych przemianach. Uczestnikami debaty byli między innym Phil Hogan - komisarz ds. rolnictwa, premier Mateusz Morawiecki, Jerzy Buzek, minister Jan Krzysztof Ardanowski prezes PSL Władysław Kośniak -Kamysz. Delegacja KGW Zielin pod przewodnictwem Zofii Szeremety wzięła udział w tym ważnym wydarzeniu. Słuchając debaty można stwierdzić, iż dobrze, że polskie rolnictwo ma tak silnego reprezentanta, działającego ponad podziałami politycznymi jakim jest fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

   

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.