Reklama [góra]

Nowy sprzęt dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych


Nowe ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze oraz łodzie trafią do strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych. Nowy sprzęt został zakupiony w ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego otwartego konkursu pn. „Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii”.

Cztery jednostki już niebawem będą mogły cieszyć się z nowego sprzętu. Sprzęt trafi do Widuchowej, Bań, Trzcińska Zdroju i Krzywina. 

Zakup nowej łodzi ratowniczej z wyposażeniem na przyczepie dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcińsku-Zdroju. Koszt zakupu to 90 100,47 zł a dofinansowanie projektu to 76 585,39 zł
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego wyposażenia dla OSP Banie w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu. Koszt zakupu to 1 044 998,01 zł a dofinansowanie projektu to 888 248,30 zł
Zakup fabrycznie nowych wozów strażackich dla jednostek OSP w Widuchowej i Krzywinie. Koszt zakupu dwóch pojazdów to 1 740 383,00 zł a dofinansowanie projektu to 1 479 325,55 zł
Ponadto cztery projekty które nie otrzymały dofinansowania, znalazły się na liście rezerwowej:

- OSP Cedynia: lekki samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją ratownictwa technicznego
- OSP Stare Czarnowo: średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4
- OSP Witnica: samochód pożarniczy
- OSP Kołbacz: samochód ratowniczo-gaśniczym z napędem 4x4

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.