Chcą zmniejszenia opłat za śmieci w ZGDOW marcu na ręce przewodniczącego Związku Gmin Dolnej Odry i zarazem burmistrza Chojny Adama Fedorowicza trafi wniosek o zmniejszenie opat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do tej pory urzędnicy w żaden sposób nie odnieśli się do wspomnianego pisma.

– Nie ukrywamy, Panie Burmistrzu, że oczekiwaliśmy od Pana odpowiedzi w ustawowym terminie. Jednak od czasu złożenia naszego wniosku do dnia dzisiejszego upłynęło już ponad 40 dni. Jestem przekonana, że to zwykłe przeoczenie podległych Panu pracowników zarówno w Urzędzie jak i w ZGDO, spowodowało brak odpowiedzi. Oczekujemy od Pana Burmistrza i Przewodniczącego ZGDO podana nam wyliczeń, na podstawie których skalkulowano cenę śmieci. Ponadto liczymy, że zrobiona rzetelnie kalkulacja, jak i inne działania, pomogą obniżce cen za śmieci, ale też przyczyniają się do skuteczniejszej ich segregacji  czytamy we najnowszym piśmie Barbary Raweckiej.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza