Kolejne unijne pieniądze dla gminy Trzcińsko-Zdrój


Stowarzyszenie Lider Pojezierza”, do którego należy Gmina Trzcińsko-Zdrój, opublikowało wyniki naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej z Unii Europejskiej. Rozdanie środków finansowych odbyło się w ramach działań „Małe Projekty", „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw” oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".

Poniżej publikujemy listę działań, które otrzymają pomoc finansową oraz kwotę dofinansowania.


Działanie 413 – „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - małe projekty:
  • Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez montaż lamp fotowoltanicznych na Ul. Wiosennej i Ul. Kasztanowej – dofinansowanie 50 000 zł;
  • Organizacja wystawy wraz z promocją lokalnych produktów rękodzielniczych – dofinansowanie 25 000 zł;
  • Barbara Purgal z Gogolic – Utworzenie Przysłowiowej Pracowni Zielarskiej „Niezłe ziółko” i organizacja „Zgaduj- zgaduli babki Mądruchy” – dofinansowanie 11 990,56 zł.


Działania aktywizujące (przyznano dofinansowanie  1000 zł):
  • Regionalne Stowarzyszenie Inicjatyw Regionalnych „Gogolander” – Wielkanocne warsztaty z przysłowiami „od rzemyczka do koszyczka” (23.03-31.05.2014 );
  • Koło Gospodyń Wiejskich Rosnowo – Warsztaty wielkanocne „Uczymy się tradycji – wykonywanie stroików i palm wielkanocnych oraz kartek okolicznościowych z wykorzystaniem haftu matematycznego i Quislingu” (07.04 – 31.05. 2014).
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza