Dla kogo ostatnie pieniądze z DIROW?

Rada LGD wybrała ostatnie wnioski w ramach funduszy PROW na lata 2007-2013. Podczas funkcjonowania Stowarzyszenia DIROW w mijającym okresie programowania Rada Lokalnej Grupy Działania oceniła 287 wniosków na wszystkie cztery działania. Łącznie budżet dla beneficjentów wynosił 7 199 772,00 zł.

W ubiegłym tygodniu w siedzibie Urzędu Gminy w Widuchowej Rada LGD Stowarzyszenia DIROW podjęła ostateczne decyzje o zgodność wniosków z Lokalna Strategią Rozwoju. Były to projekty w ramach ostatnich w tym okresie programowania naborów. Teraz wybrane wnioski zostaną przekazaną do Urzędu Marszałkowskiego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu oceny formalnej i merytorycznej.

Stowarzyszenie DIROW podczas ostatnich naborów, dysponowała środkami w wysokości 675 976,79 zł. na działanie Odnowa i rozwój wsi oraz 300 000,00 zł. na działanie Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

W naborach trwających od 24 czerwca 2014 r. do 8 lipca 2014 r. złożono 13 wniosków na łączną kwotę 1 315 141,63 zł.

W tym naborze najwięcej wniosków złożyły Parafie.

Wśród 8 wniosków złożonych i wybranych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” do kolejnego etapu, który daje możliwość starania się o dofinansowanie zakwalifikowały się wnioski m.in. na remonty kościołów: w Żelichowie, Przyjezierzu, Czartoryi, Mieszkowicach oraz Kunowie. Dodatkowo wpłynęły projekty na remonty świetlic i ich doposażenie w Troszynie, Gozdowicach oraz Jeleninie i w Kamiennym Jazie, a także wniosek na Turystyczne zagospodarowanie terenu przy Górze Czcibora w gminie Chojna.

Szansa na powiększenie bazy noclegowo – gastronomicznej.

W ramach Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw szanse na dotacje ma wniosek Pni Magdaleny Szałek -„Adaptacja budynku poszkolnego na pensjonat z zapleczem gastronomicznym w celu zwiększenia dochodów i zatrudnienia”.

Wnioski „idą” dalej.

Lokalna Grupa Działania DIROW w przyszłym tygodniu przekaże wnioski do Urzędu Marszałkowskiego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. To tam zapadną ostateczne rozstrzygnięcia co do kwalifikowalności wydatków. Trzymamy kciuki za naszych beneficjentów.
Redakcja

1 Komentarze

  1. ??? to gmina Chojna też ma Górę Czcibora? Myślałam, że u nas w Cedyni jest jedyna ;-)

    OdpowiedzUsuń
Nowsza Starsza