Burmistrz wyjaśnia – gdzie się podziały 22 mln?!?!

To pytanie od bardzo dawna zadawali sobie wszyscy, co stało się z 22 milionami, które wpłynęły ze sprzedaży stacji paliw w Krajniku Dolnym. Otrzymaliśmy od Urzędu Miejskiego w Chojnie pismo, w którym burmistrz Adam Fedorowicz wyjaśnia, jak wydane zostały pieniądze.

Gmina Chojna sprzedała nieruchomość zabudowaną stacją paliw, działka nr 289 o pow.1,07 ha, położoną w obrębie Krajnik Dolny we wrześniu 2012 roku za kwotę 22 mln.

W 2012 r. dochody pochodzące ze sprzedaży działki przeznaczono w znacznej mierze na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych.

Spłacono między innymi w całości cztery kredyty najwyżej oprocentowane.
- Kredyt obrotowy na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w 2011r - 3.500.000,00 zł,
- Kredyt rewolwingowy - 800.000,00 zł,
- Kredyt na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w 2012r. - 2.000.000,00 zł (zaciągnięty 8 maja 2012 r.)
- Kredyt na sfinansowanie deficytu Gminy Chojna w 2012 roku - 1.809.900,00zł (zaciągnięty 4 lipca 2012 r.)

Spłacono również:
- Kredyt w GBW - 520.000,00 zł (zaciągnięty na zadanie pt.„Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego w Chojnie” ),
- Kredyt w BOŚ - 48.286,82 zł (zaciągnięty na zadanie pt. „Termomodernizacja budynku szkoły w Krzymowie” ),
- Pożyczka WFOŚ - 600.000,00 zł (zaciągnięta na budowę Oczyszczalni ścieków w Chojnie),
- Pożyczka NFOŚ - 40.000,00 zł (zaciągnięta na budowę Oczyszczalni ścieków w Chojnie),
- Pożyczka w BGK - 133.324,88 zł (zaciągnięta na zadanie pt. „Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Zatoni Dln”.),
- Wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2010 r. - 1.900.000,00 zł,

Łącznie spłacono w 2012 roku 11.351.511,70 zł kredytów, pożyczek i obligacji.

Pozostałe środki finansowe ze sprzedaży działki przeznaczono na sfinansowanie wydatków majątkowych (zadań inwestycyjnych gminnych jak i kilku zadań powiatowych) w 2012 oraz 2013 roku.

W 2012 r. sfinansowano między innymi zadania:

 • Wykonanie rurociągu melioracyjnego w m. Mętno,
 • Modernizacja pomostu nad Jeziorem Jeleńskim,
 • Przebudowa dróg powiatowych w ul. Dworcowa, Żółkiewskiego (środki przekazano - -Powiatowi Gryfińskiemu jako udział w zadaniu - pomoc finansowa),
 • Przebudowa chodnika w m. Krzymów (środki przekazano Powiatowi Gryfińskiemu jako udział w zadaniu - pomoc finansowa),
 • Wykonanie dojazdów do wspólnot mieszkaniowych na terenie byłego lotniska w Chojnie,
 • Budowa dojazdu i miejsc postojowych przy Przedszkolu Miejskim w Chojnie ul. Wilsona-Bogusława,
 • Przebudowa drogi Lotnisko - Kaliska - Godków Osiedle,
 • Przebudowa zjazdu w Zatoni Dolnej,
 • Przebudowa dróg dojazdowych do ulicy Podmurze,
 • Utwardzenie drogi gruntowej Lisie Pole-Strzelczyn,
 • Wykonanie przyczółków wiaduktu w Lisim Polu,
 • Wykonanie odwodnienia w Lisim Polu,
 • Podwójne utwardzenie drogi w Lisim Polu,
 • Zakup wiat przystankowych w mieście i sołectwach gminy Chojna,
 • Ciąg pieszo-jezdny w ulicy Podmurze w Chojnie,
 • Budowa chodnika w Nawodnej,
 • Zagospodarowanie terenu cmentarza w Brwicach,
 • Wymiana okien i wykładzin podłogowych oraz malowanie pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miejskiego,
 • Przebudowa piwnicy w Szkole Podstawowej nr 2,
 • Nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Chojnie,
 • Doposażenie placów zabaw (wkład własny do projektu „Radosna Szkoła”),
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Chojna,
 • Polsko-Niemieckie Centrum Kształcenia i Spotkań w Krajniku Górnym.
 • Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w kierunku do miejscowości Godków Osiedle PKP,
 • Przebudowa kanalizacji w ulicy Żółkiewskiego oraz uzupełnienie chodnika,
 • Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojna (opracowanie projektu),
 • Oświetlenie ulicy Orzechowej,
 • Modernizacja oświetlenia drogi wewnętrznej w Grzybnie,
 • Oświetlenie ulicy Kolejowej,
 • Remont świetlicy wiejskiej w Mętnie,
 • Remont świetlicy wiejskiej w Lisim Polu (wymiana pokrycia dachu),
 • Opracowanie i budowa zbiornika bezodpływowego w Mętnie,
 • Utworzenie placów zabaw na ulicy Paderewskiego w Chojnie oraz doposażenie placów zabaw w mieście i sołectwach.

Łącznie wszystkie wydatki majątkowe w 2012 r. zrealizowano na poziomie prawie 11 mln zł, z tego ponad 4 mln zł pochodziły ze sprzedaży działki w Krajniku Dolnym.

W 2013 r. między innymi sfinansowano zadania:

 • Przebudowa chodnika w Mętnie,
 • Przebudowa ulic Słowiańskiej i Jagiellońskiej (środki przekazano Powiatowi Gryfińskiemu jako udział w zadaniu - pomoc finansowa),
 • Wykonanie dojazdów do wspólnot mieszkaniowych na terenie byłego lotniska w Chojnie,
 • Przebudowa ulic na „I Kolonii" w Chojnie (opracowanie projektu),
 • Przebudowa wewnętrznej drogi przy ul. Wilsona-Bogusława,
 • Pionowe oznakowanie turystyczne miasta,
 • Stabilizacja nawierzchni drogi w Zatoni Dolnej,
 • Przebudowa drogi do cmentarza w Kamiennym Jazie,
 • Przebudowa drogi w Naroście,
 • Wykonanie dojazdów do wspólnot mieszkaniowych przy ul. Narciarska - Sikorskiego w Chojnie,
 • Przebudowa drogi i wykonanie odwodnienia w Nawodnej,
 • Adaptacja pomieszczeń w budynku na lokale socjalne wraz z wykonaniem dokumentacji - Szewska 5 w Chojnie,
 • Adaptacja pomieszczeń w budynku na lokale socjalne wraz z wykonaniem dokumentacji - Piekarska 8 w Chojnie,
 • Adaptacja pomieszczeń w budynku na lokale socjalne wraz z wykonaniem dokumentacji w Strzeszewku,
 • Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne w budynku po Szkole Podstawowej w Strzelczynie,
 • Remont sali obrad Rady Miejskiej oraz wymiana drzwi wejściowych w budynku przy ul. Jagiellońskiej 2 w Chojnie,
 • Rozbudowa budynku remizy OSP w Brwicach,
 • Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń dla jednostki OSP w Chojnie,
 • Przebudowa piwnicy w Szkole Podstawowej nr 2 (remont stołówki i szatni, wyposażenie),
 • Nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Chojnie,
 • Remont i przebudowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Chojnie,
 • Zagospodarowanie terenu i wymiana ogrodzenia przy Przedszkolu Miejskim w Chojnie,
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Chojna (kontynuacja).
 • Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Krajniku Górnym (opracowanie projektu),
 • Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojna,
 • Zagospodarowanie tzw. „Wąwozu” na terenie Osiedla Lotnisko z budową i przebudową infrastruktury komunikacyjnej, rekreacyjnej i sportowej,
 • Remont i modernizacja świetlicy w Mętnie,
 • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w pawilonie szatniowo-sanitarnym na stadionie MKS ODRA Chojna.

Łącznie wszystkie wydatki majątkowe w 2013r. zrealizowano na poziomie - 7.692.534,72 zł, z tego ponad 4 mln zł pochodziły ze sprzedaży działki w Krajniku Dolnym.

Gdzie podziały się 22 mln ze sprzedaży działki w Krajniku Dolnym jest prosta, ale precyzyjna i była udzielana wielokrotnie.

Jak z powyższego wynika w 2012 roku ze sprzedaży działki do budżetu Gminy wpłynęły 22 mln, które zostały w następujący sposób wykorzystane:
11.351.511,70 zł - spłata zadłużenia,
4.023.936.45 zł - wydatki majątkowe w 2012 roku,
4.064.052,36 zł - wydatki majątkowe w 2013 roku,
2 560 499,49 zł - spłaty rat kredytów i pożyczek przypadające na 2013 rok.

Nikt więc tych pieniędzy „nie zdefraudował” ani „nie wykorzystał w sposób niezgodny z prawem”. Zostały na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych wydane na zadania inwestycyjne oraz spłatę zadłużenia. Jednocześnie po zmniejszenie długu publicznego gminy wskaźnik zadłużenia gminy zmniejszył się z 54% do 19%.

Reasumując, środki finansowe pochodzące ze sprzedaży działki w Krajniku Dolnym umożliwiły Gminie Chojna na przestrzeni dwóch kolejnych lat, sfinansować wiele małych i średnich inwestycji. Przyczyniły się do zmniejszenia wskaźników zadłużenia gminy (spłata zadłużenia prawie 12 mln zł), a tym samym dały możliwość aplikowania po projekty unijne w latach 2014 i przyszłych, w których niezbędne jest posiadanie wkładu własnego i odpowiednich wskaźników finansowych.
Redakcja

81 Komentarze

 1. Tak tylko że te kredyty pozaciągał, kto??? odpowiedz jest prosta, widać jaką polityką się kieruje Chojna. A taka sprzedaż może się już nie trafić więc kolejne kredyty z czego będą spłacane???? Czy jedynym źródłem dochodu gminny są kredyty

  OdpowiedzUsuń
 2. Szanowny burmistrz zapomniał że oprócz tych 22 milionów miał budżet na poziomie 40 milionów w którym te drobne zadania były ujęte . Więc nadal nie wiadomo co zrobił z tymi 22 bo przecież zaciągnął kolejne kredyty . Ostatni w pażdzierniku2 miliony? jakoś tak pisał portal. Sojotechnika jest taka duża lista bez kwot.

  OdpowiedzUsuń
 3. zapomniał jeszcze napisać o amfiteatrze i drodze do sołtysa w Metnie

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To jak prostackie jest myślenie anonim z godz.19.47 to w głowie się nie mieści ciesz się mieszkańcy Mętna że jest takie miejsce ze sceną i jest z kolei kolejna droga w Mętnie zrobiona i nie ważne że prowadzi ona do posesji sołtysa bo nie tylko on mieszka w tym kierunku.Więc zastanów się zanim coś napiszesz bo akurat Twój post nie należy do mądrych. Gratuluję bezmyślność.

   Usuń
  2. To życzę w takim razie(anonimowi z godz. 20,08 miłego spędzania czasu w pięknym miejscu pod sceną i spacerku po nowej drodze donikąd a i weź ze sobą dzieci i młodzież to w końcu dla nich zamiast boiska do nogi

   Usuń
  3. Dziękuję bardzo na pewno skorzystam.

   Usuń
  4. A Centrum w Krajniku wyremontowano, by też żyło się lepiej... tylko komu???

   Usuń
  5. To zakladaj buty i cisni!!!

   Usuń
  6. Panu Adamowi ha ha

   Usuń
  7. dodać można jeszcze że zapewniano iż droga będzie wyremontowana razem z remontem drogi do Osinowa , droga wyremontowana, a w Mętnie jak dziury były tak są obietnice zostały obietnicami bez pokrycia... co do amfiteatru to nie widzę żeby coś tam się działo ....wiec po co na co lepiej było by zrobić boisko dla dzieciaków, a tak mamy szpetne bezużyteczne straszydło.

   Usuń
  8. Zacznij tanczyc to bedzie sie cosdzialo

   Usuń
 4. PAN MINIRATKA :) SAME INWESTYCJE KREDYTOWE. PO TAKIEJ REKLAMIE W CHOJNIE BĘDĄ SIĘ OTWIERAĆ SAME BANKI I KASY POŻYCZKOWE. A JAK NASZ UKOCHANY WŁADCA NADAL NAS BĘDZIE TAK PROWADZIŁ TO OSTATNIM KREDYTEM DLA CHOJNY BĘDZIE KREDYT ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWY :)
  BURMISTRZ KTÓRY BUDUJE HAHAHA !!! - CHCESZ POWALAĆ NA KOLANA IDŹ WEŹ KREDYT U ADAMA

  OdpowiedzUsuń
 5. Nie wiem co pan Burmistrz rozumie pod hasłem burmistrz który buduje, bo jak dla mnie zbudował Pan tylko swój dom i tzw centrum polsko niemieckie w którym nic się nie dzieje a utrzymywać trzeba rok za rokiem, a oświetlenie wspaniałe szkoda ze już na wioskę nie starczyło lamp dla ludzi ale przynajmniej centrum i Pana dom pięknie oświetlony

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. I jeszcze zakaz wjazdu postawił bezczelny

   Usuń
 6. A niech burmistrz jeszcze wyjaśni skąd się wziął dług na kwotę prawie 12.000.000 zł , który spłacono za pieniądze ze sprzedaży działki. Za te pieniądze powstały by dwie hale sportowe o których tak dużo mówi burmistrz. Przecież od 2008 roku rządzi, przepraszam zwiększa długi gminy kto? FEDOROWICZ.

  OdpowiedzUsuń
 7. Czy to na dom pana burmistrza i tzw centrum polsko niemieckie idzie tyle pieniędzy na opał że dla szkół podstawowych już w tej chwili brakuje? Chodzi m.in.o szkołę w Nawodnej tej z piękną salą której nie można dogrzać bo Pani dyrektor ma niewiele do powiedzenia imimo że jest kochana i się stara to choć na głowie stanie to opału nie rozmnoży a już w tej chwili dzieci mają zimno.Co będzie przy -15'C kogo to obchodzi? Podobno dzieci to nasza przyszłość a może "sorry dzieci taki mamy klimat"

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Fakt myślę że mieszkańcom bardziej potrzebna była i jest przyjazna przechodnia zdrowia nż centrum polsko niemieckie dla nielicznych. Zresztą znak zakazu wiazdu ta ustawiony sam mówi za siebie.pozdro przy urnach

   Usuń
  2. tylko wybrani tam wchodzą...:)))

   Usuń
  3. To co ten gość jeszcze robi przy stołku

   Usuń
  4. Mocno się do niego przyczepił...:)))))))

   Usuń
  5. może to w myśl zasady "lodem jeszcze się nikt nie zesrał... ;)" - sarkazm oczywiście

   Usuń
 8. to nie jest rozliczenie 22 mln. Zresztą nikt rozsądny nie zarzucał kradzieży. Widzimy listę inwestycji: od melioracji , poprzez remont piwnicy, po wymianę drzwi wejściowych w budynku. sposób sporządzenia tego spisu oddaje dobrze fachowość urzędników - wszystko co można podciągnąć pod inwestycje i remonty na listę i do mediów.
  czy gdyby nie sprzedaż działki w Krajniku nie byłoby tych wydatków? Oczywiście, że większość z nich byłaby realizowana.
  Saldo zadłużenia spadło, to prawda. czy znów się podnosi po ostatnich , nowych kredytach?
  Ile z tych inwestycji ma charakter prorozwojowy?
  Co oznacza 'pionowe oznakowanie turystyczne miasta"? po polsku to pewnie nie jest.
  Jaki procent wyborców wie co oznacza termin "kredyt rewolwingowy" ?
  Wygląda na to, że jak już było wiadomo środki finansowe wrzucono do budżetowego worka, załatano kilka dziur (na chwilę). Jakoś nie mogłem doszukać się wydatków na budowę hali sportowej przy gimnazjum, to miała być sztandarowa inwestycja z tych środków.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. a na co wydano w takim razie pieniążki z budżetu?

   Usuń
  2. dziwna ta lista bez kwot...?

   Usuń
  3. Ciężej policzyc

   Usuń
 9. Ciemnoty jesteście.
  Wreszcie Burmistrz wyjaśnił gdzie się podziały wasze ukochane 22 miliony a wy dalej swoje.
  Czas już zakończyć ta sprawę i wreszcie zająć się czymś ważniejszym niż bezsensowne pierdzenie na tym forum.
  I tak samo z tym domem burmistrza. Zapraszamy do odwiedzenia Krajnika Górnego
  Tylko proszę się zaanonsować by lokaj mógł was przyjąć bo i nawet on jest za te 3 miliony

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Chojna
   Dla tych, którzy śledzą gospodarcze poczynania Chojny, nie jest szokiem to, iż gmina spadła z pierwszego miejsca w dochodach na ostatnie. To nie był spadek, lecz powrót na dawną pozycję. Zapewne wszyscy kojarzą ten nadzwyczajny przyrost dochodów w 2012 roku ze sprzedażą stacji paliw w Krajniku, ale część obserwatorów miała nadzieję, że ten bardzo duży zastrzyk finansowy będzie miał trwały, pozytywny skutek. Niestety, dochód z 2013 roku jest mizerny i nic nie wskazuje na to, że będzie lepiej. Dlaczego? Mówi o tym wskaźnik, o którym wspominałem już przy omawianiu innych gmin. Chojna jako jedyna gmina w powiecie ma wynik operacyjny ujemny (- 509 tys. zł), czyli jako firma przynosi straty. Właśnie, gdyby była firmą, to albo musiałaby szybko wdrożyć program naprawczy, albo zostałaby zlikwidowana. Przy takim gospodarowaniu, jak w Chojnie, nie może być mowy o inwestycjach ani o zmniejszaniu zadłużenia. Trywialnie mówi się o zjadaniu własnego ogona. Tak więc przed przyszłą Radą Miejską stanie poważne zadanie, jak wyprowadzić gminę na prostą. W roku ubiegłym zaplanowano mnóstwo znaczących inwestycji i przy tej okazji wspomniałem, że gdyby zrealizowano tylko 50 proc., to będzie nieźle. Jednak gołym okiem widać, że nawet w połowie gmina nie wywiąże się z tych zobowiązań. Można więc zapytać: quo vadis, Chojno?

   Usuń
 10. jeżeli chcesz przekonać kogokolwiek , a nie zniechęcić do obecnego burmistrza, to miarkuj się. Posada lokaja może być niedługo nieaktualna.

  OdpowiedzUsuń
 11. Oświetlenie przy ul. Orzechowej owszem działa ale tylko w letnie noce . Ktoś kasiorę zainkasował a zamontował bubel .

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pan Burmistrz na ulicę Orzechową nie chodzi i nie wie że postawił atrapy a nie oświetlenie , za to oświetlenie Pana Burmistrza to jest widoczne z Krajnika Dolnego

   Usuń
 12. Do ciemnoty wyżej burmistrz chciał wyjaśnić co zrobił z naszą ( gminną) kasą i to nie jest koniec tematu a wręcz przeciwnie początek , pchał się na świecznik więc niech się tłumaczy - do skutku, za to bierze pieniądze żadna łaska

  OdpowiedzUsuń
 13. BOB BUDOWNICZY ha ha ;) aż strach czytać kredyt za kredytem to chyba nie jest normalne budżet gminy można porównać z budżetem domowym(oczywiście w dużo mniejszej skali) ciężko by się żyło w takim domu ???

  OdpowiedzUsuń
 14. Wstaję rano i nie muszę jeść śniadania bo kiełbasa wyborcza podana :)
  Idę do PULSA po bułki a tam co? Łatają dziury.
  Wchodzę na chojna24 a burmistrz wyjaśnia co stało się z 22 milionami.
  Do tego dodać remont parku na Jagiellońskiej oraz naprawę chodników przy Wilsona.
  Stwierdzam że przez burmistrz zrobił przez miesiąc więcej niż przez cały rok!
  Nie wiem dla Was, ale dla mnie wybory powinny być co roku! :D

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. zadużo mu przypisujesz chodniki na Wilsona robił kto inny

   Usuń
  2. Zrobił wiecej niż przez 8 lat. Jakby tak kasy nie przewalał to by Chojna byla pięknym miasteczkiem.

   Usuń
 15. idę w sobotę po mieście, patrzę a tu herbata wyborcza ! :D

  OdpowiedzUsuń
 16. Stefan Kisielewski miał zwyczaj mówić, że nie ma poglądów politycznych tylko ekonomiczne i ja się z nim, jeśli chodzi o polityków wszelkiej maści, w tej kwestii zgadzam, pomimo wykształcenia ekonomicznego obecnego burmistrza jego działalność w praktyce z zasadami zdrowej ekonomii mija się jak Putin z prawdą.

  OdpowiedzUsuń
 17. Najwięksi pracodawcy w Chojnie???
  -urząd pracy
  -gmina
  -banki
  ???

  ilu jest pracodawców prywatnych zatrudniających ponad 50 pracowników (nie na czarno)???

  ile przybyło miejsc pracy w ostatnich latach???

  ile młodzieży wyjechało???

  wiem, że nic nie wiem  ???

  OdpowiedzUsuń
 18. A co zrobi jak będzie musiał 22 mln + ODSETKI (ogromne) oddać??? znów kredyt weźmie? już ponoć nie chcą dać...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To pożyczysz skoro się tak martwisz

   Usuń
  2. To wcale śmieszne nie jest....... niestety.

   Usuń
 19. mądrala tłucz się tak dalej może nagrodę dostaniesz żałosne to co robisz jeżeli uważasz ze atakami wyszukiwaniem co powiedział burmistrz zrobił nie zrobił to tylko bijesz pianę ludzie w Chojnie maja swój rozum żałosne to co robisz

  OdpowiedzUsuń
 20. Za dużo kredytów jak na taką małą gminę, no może teraz burmistrz będzie ostrożnie podchodził do kredytów, lepiej mniej inwestycji ale za swoje, takie jest moje zdanie. Powodzenia życzę i dużo pomocy od tych wszystkich osób co niby wszystko wiedzą najlepiej.

  OdpowiedzUsuń
 21. Jak pisze burmistrz "zadłużenie spadło z 54% do 19%" . Do ilu procent wzrośnie gdy będzie musiał oddać te 22 miliony plus odsetki? Skąd weźmie tyle kasy? Przecież już ją wydał nie czekajac na wyroki sądów różnych instancji. Ta transakcja od początku wydawała sie bardzo ryzykowna. Dobry gospodarz czekałby do uprawomocnienie się ostatniego wyroku!
  Takie pytania trzeba stawiać kandydatowi na 3 kadencję aby później mieszkańcy nie spłacali przez następne dziesięciolecia długów.

  OdpowiedzUsuń
 22. Od czasów p. Gralaka kasa gminy świeci pustkami. Szkoda pisać dlaczego.
  Jak jest większość w radzie to może teraz burmistrz ruszy do przodu.(tylko powałać należy odpowiedniego zastępcę!!!)

  POWODZENIA PANIE ADAMIE.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. ale zastępca będzie ten sam w Grifinie go nie chcieli

   Usuń
  2. powodzenia na nowej posadzie, Panie Adamie. Wszystkiego dobrego Panie Wojciechu, sukcesów w nowych miejscach pracy

   Usuń
 23. Przez 4 ostatnie lata była większość w radzie!!! I co z tego... nic:)))

  OdpowiedzUsuń
 24. Oprócz większości w radzie trzeba też mieć jakąś wiedzę o ekonomii, wizję prowadzenia gminy szerszą niż od kredytu do kredytu.


  OdpowiedzUsuń
 25. A co zrobil dla swojej wioski?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Noo jak to co? Wyremontował byłą szkołę a przy okazji nakazał machnąć budowniczym swoje mieszkanko!

   Usuń
 26. Kredyty mają to do siebie, ze trzeba je spłacać - i to wiele więcej niż sie bierze. Jeżeli kredyt spłaca się kredytem, to każdy gospodarz wie, jest to początek końca. Wyglada to jak powstawanie lawiny - najpierw kulka śnieżna, później większa, jeszcze większa i na koniec lawina, która niszczy wszystko. Gmina Chojna w ciągu tych ostatnich lat jest już bardzo blisko lawiny.

  OdpowiedzUsuń
 27. no i byla by pora zabierac swoje zabawki z tej piaskownicy.a o ktorym chodniku w nawdnej pan tak pisze otym od lat nidokonczonym.az wspulczuje dla zwiazku gmin dolnej odry bo jak sie tam dopadnie do wladzy to smieci zaczna plakac

  OdpowiedzUsuń
 28. Ta informacja to piękny strzał w sam środek własnego łba. Po sprzedaży działki, zadłużenie spadło z 54 do 19%. Brakowało tylko 6% do komisarza. To była kwestia tygodni. 22 bańki uratowały tyłek kilku osobom. To nie był żaden sukces tylko ratowanie dupy. Mieli fuksa jakich mało. Teraz pytanie do Burmistrza. Kto doprowadził do zadłużenia na poziomie 54%? Choć pewnie to pytanie do Pana Długoborskiego bo chyba wiadomo kto tak naprawdę siedział u steru.

  OdpowiedzUsuń
 29. Będę się czepiać, ale droga na trasie Godków - Kaliska - Chojna nie jest wyremontowana. Jeżdżę nią dość często i jest obecnie w opłakanym stanie, dziura na dziurze. Współczuje tylko mieszkańcom.

  OdpowiedzUsuń
 30. połowa "inwestycji" wymienionych w 2012 roku została wykonana na początku roku lub w pierwszym jego półroczu. To znak że nie mają one nic wspólnego z 22 mln.

  OdpowiedzUsuń
 31. No właśnie ale czy uważacie że jakby dogrywki nie było to zostałaby wydana ta gazetka albo była by herbatka na miescie?! Ja sądzę że nie i mam nadzieję że wygra Pani Barbara mimo że w radzie jest więcej jego ludzi...

  OdpowiedzUsuń
 32. W TAKIM PRZYTULNYM MIASTECZKU JAK CHOJNA,TRZEBA GOSPODARZA Z SERCEM ,Z PODEJŚCIEM DO MIEISZKANCÓW.w NASZY CZASY BEZ LUDZI ANI RUSZ.A Z MĄDRYM ....

  OdpowiedzUsuń
 33. PIĘKNA WYLICZANKA. A JA SIĘ PYTAM CO Z OBIETNICAMI Z POPRZEDNICH WYBORÓW- REMONT ULICY ZIELONEJ W CHOJNIE.OBECNIE WODA W GĘBIE I NIC NA TEN TEMAT. BUDOWA ULICY SŁOWIAŃSKIEJ BEZ NOWEJ KANALIZACJI TO KOMPROMITACJA PANA BURMISTRZA I JEGO DWORU

  OdpowiedzUsuń
 34. POCO TE TAKI BURMISTRZY,KTORY TYLKO ZADŁUŻAJOM GMINY,A LIEPIEJ BEZ NICH.PO 20LAT SIEDZĄ W CIEPŁYM MIEJSCU I NIE IDZIE ICH POZBYĆ SIĘ.

  OdpowiedzUsuń
 35. Wyjaśnił za pięć dwunasta nasz łaskawca co zrobił z 22 bańkami. Koń by się uśmiał.Kredyt goni kredyt. Czy tak samo postępuje we własnym domu. Czy żyje na kredyt ? Biorę kredyt jak będę mogła go spłacić a nie jak w naszym ratuszu.Przychodni czy szpitala nie ma, hali sportowej nie ma , dróg , chodników nie ma , basenu nie ma , ścieżek rowerowych nie ma , . Jest tylko syf. Głosuje za zmianą za P. RAWECKĄ.

  OdpowiedzUsuń
 36. TO JUŻ WIEMY, ŻE SŁAWNY PAN BURMISTRZ W WIĘKSZOŚCI SPŁACAŁ DŁUGI, KTÓRE ZACIĄGNĄŁ W PO0PRZEDNICH LATACH A WIDAĆ ŻE TO JESZCZE NIE KONIEC

  OdpowiedzUsuń
 37. Według oświadczenia majątkowego:
  http://bip.chojna.pl/unzip/chojna_11247/28_10_2014_14_37_51a_fedorowicz_korekta.pdf

  Burmistrz na dzień 19.09.14 ma do spłaty ponad 37 tysia kredytu
  Mam apel do mieszkańców!
  Dajmy temu Panu spłacić go będąc pracownikiem za 1231 zł do ręki miesięcznie.
  Niech ma szanse poczuć się jak inni. Niech zapłaci za to rachunki i kupi paliwo na dojazd do pracy.
  Dajmy mu szansę! Proszę :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Spokojnie, odprawę dostanie większą niż zobowiązanie kredytowe :)
   Jeszcze zostanie na kilka pełnych koszy zakupów w realu w Schwedt.

   Usuń
 38. Spokojnie ,człowiek sobie poradzi.Tyle jest możliwości , jakieś centrum,jakaś firma śmieciowa,jakaś szkoła,może biuro rachunkowe.Jest tyle ciekawych zajęć.

  OdpowiedzUsuń
 39. Wyjaśnienia tego burmistrza są beznadziejne i dalej to się nie bilansuje.
  Brakuje kasy w gminie Chojna a władza nie ma żadnego pomysłu jak pieniądze wypracować i jedynie pożycza .
  Jeszcze trochę a będzie pożyczać w prowidencie albo czym podobnym .
  Wstyd dla Chojny za to , że stagnacja jest już tak widoczna , że widać na ulicach tylko starych ludzi a coraz więcej domów obwieszonych jest planszami " na sprzedaż " , bo nikt nie chce tu nawet mieszkać .
  Brak pracy , brak rozrywki , brak perspektyw.
  A za zmarnowany potencjał lotniska to powinien być kryminał i czerwona kartka dla każdej władzy , która to zmarnowała.
  Tam mogła być strefa ekonomiczna jak w Kostrzyniu i nowe inwestycje , fabryki ale tego nie ma.
  To jest hańba.
  I zgadzam się , że sprzedaż "Krajnika" była jedynie aby nie wszedł komisarz.
  Chojna niestety dziadzieje i jest każdego roku coraz biedniejsza.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Brawo,za głos rozsądku. szkoda, że dla większosci mieszkancow najwazniejsza jest hala sportowa lub basen oraz mury i zabytki.

   Usuń
 40. Pan Burmistrz nie będzie zarabiał nigdzie 1231zł nigdzie bo jago wykształcenie nie pozwoli na to a Tobie nit nie zabronił się uczyć a może szkoła była pod górkę myślisz że jak będziesz tak pisał to zniechęcisz ludzi do Niego wręcz przeciwnie każdy z nas ma jakieś kredyty i Ty pewno też no ale to jest taka śmieszna kampania zwolenników drugiej strony tylko gratulować. Jeszcze jedno tak naprawdę to nie znasz Tego człowieka za chwilę na tym portalu będą wpisy tylko zwolenników Pani Raweckiej którzy będą tak pisać i pisać sobie na zmianę powodzenia w wymyślaniu czepianiu. a ile kredytów zaciągnął powiat to Chojna się chowa.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. wolne żarty, z takim artystycznym przygotowaniem i 'ekonomicznym ' zacięciem to najwyżej można stworzyć konkurencję dla grupy Carmen. A co kredytów powiatu, to łatwo sprawdzić i porównać.
   Polecam wszystkim internautom "podziękowanie' byłego radnego W. Skrzypczyka. Jeszcze tylko wezwanie poparcia ze strony EDLT i obecny burmistrz może być pewny wyraźnej przegranej

   Usuń
 41. A ile kredytów zaciągnął powiat jestem strasznie ciekawy?

  OdpowiedzUsuń
 42. beka - ten czlowiek żyje w innym przez siebie wymyślonym świecie

  a przydaloby się mu tak popracować za 1200-1300 zlotych , miszkanie do wynajęcia i niech żyje - niech pokaże jaki kozak

  OdpowiedzUsuń
 43. Przepraszam, może ktoś mi wyjaśni, czy glowna składowa budrzetu gminy Chojna to finansowanie się kredytem. Gdzie są wpływy do budżetu z podatków?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. MACIE w Chojnie praktycznie najniższe stawki podatkowe w regionie to i brak wpływów z podatków

   Usuń
 44. Kurcze jak tak poczytać co ten burmistrz robi to nie ma takiego w tym kraju a nawet w europie . A wy ludzie macie takie pretsje . Ogarnijcie się ! Toż to cudotwórca ! Fantastyczny gość , zamiast krytykować pomyślcie o jakimś pomniku . Zrzuta albo kredyt lepiej - mile widziane

  OdpowiedzUsuń
 45. Temu Panu już podziękujemy, czas na zmiany! On tylko potrafi podawać łapę jak pies i cieszyć się jak głupi do sera! aha jeszcze grać na czymś tam :/

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. można krytykować bez obrażania. Uważam ,że jako burmistrz zupełnie się nie sprawdził. ale należy mu się szacunek, jak kazdemu człowiekowi.

   Usuń
  2. a czy tam jest napisane że to o nim? hehe poza tym skoro nie sprawdził się jako burmistrz to po co się ponownie pcha na stołek ? dla ludzi, Chojny czy dla kasy ?

   Usuń
 46. Chojna straciła najlepsze lata na możliwość skokowego rozwoju. Jesteśmy zapyziałą dziurą z ohydnym budynkiem dworca , opuszczonymi budynkami po SG i "przychodni" w centrum miasta i ruinami basenu. Obecnego burmistrza intensywnie popierają ludzi zajmujący stanowiska w instytucjach gminnych, strach przed utratą przywilejów jest mocniejszy niż myślenie o tym co dobre dla miasta.

  OdpowiedzUsuń
 47. w jednym z portali lokalnych ukazała się informacja (w komentarzach) o drukowaniu materiałów wyborczych w CK w Chojnie. Czy Ch24 może to sprawdzić?

  OdpowiedzUsuń
 48. Wybory powodują, że w andrzejki mamy choinkę!

  OdpowiedzUsuń
Nowsza Starsza