Gabriela Kotowicz: potrzebne są miejsca pracy również poza handlem na targowiskach [wywiad]


W II turze wyborów na burmistrz Cedyni zmierzą się Gabriela Kotowicz i obecny burmistrz Adam Zarzycki. 

Na nasze pytania odpowiedziała Gabriela Kotowicz, przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie oraz obecna sekretarz Gminy Mieszkowice. 

Czy wynik pierwszej tury wyborów jest zaskoczeniem?


Bardzo dziękuję mieszkańcom gminy Cedynia za zaufanie i oddane na mnie głosy. Tak duże poparcie, to informacja, że mieszkańcom podoba się również przedstawiony przez mój komitet program wyborczy. Zdecydowana większość wyborców, bo 62% chce zmian i nie akceptują obecnego sposób zarządzania gminą. Wynik pierwszej tury wyborów potwierdza niezadowolenie mieszkańców gminy z obecnych rządów, które wyrażali podczas moich wyborczych wizyt domowych.

Będzie starała się Pani o poparcie swojej kontrkandydatki, która odpadła w I turze?

Zabiegam o wszystkich wyborców również i tych, którzy do tej pory mają wątpliwości. Przedstawiam program wyborczy i zapraszam do współpracy wszystkich, którym bliska jest gmina Cedynia i którzy chcą włączyć się w społeczno - gospodarczy rozwój gmin i wziąć odpowiedzialność za jej przyszłość.

W przeszłości współpracowała Pani z obecnym burmistrzem, dlaczego ta współpraca się zakończyła, jak ocenia Pani działalność swojego kontrkandydata?

Próbowano na mnie wywrzeć presję związaną z kandydowaniem do Rady Powiatu Gryfińskiego w 2010 roku., ale nie uległam i podjęłam decyzję o zmianie miejsca pracy. Jak oceniam działalność mojego kontrkandydata? Tak jak 62% wyborców, którym nie podoba się obecny sposób zarządzania gminą.

Cedynia to gmina, która głównie żyje z targowiska i klientów niemieckich, czy ma Pani pomysł na gminne targowisko? Czy uważa Pani, że należy wspierać również budowę nowego targowiska?

Próbuje się wmówić, że gmina Cedynia, ze względu na swoje przygraniczne położenie wymaga innego zarządzania niż pozostałe 2479 gmin w Polsce. Wszystkie gminy, w tym te leżące na granicy wschodniej, południowej i zachodniej mają takie same ustawowe zadania do realizacji i tylko od umiejętności menadżerskich burmistrza, od stylu zarządzania gminą zależy, by nie dochodziło do konfliktów. A ja proponuję zarządzanie gminą oparte na współpracy zaufaniu i dialogu. Chcę działające na terenie gminy podmioty zaprosić do współpracy, by wspólnie tworzyć nowe miejsca pracy. W gminie Cedynia są potrzebne miejsca pracy również poza handlem na targowiskach. Gmina ma tworzyć przyjazny klimat dla wszystkich przedsiębiorców. Opracowane przez gminę dokumenty planistyczne mają być gwarantem równego traktowania wszystkich inwestorów chętnych do zainwestowania w gminie. Na ich podstawie wydawane są pozwolenia na budowę, a na to już gmina wpływu nie ma.

W przypadku Pani wygranej, jaki ma Pani pomysł na najbliższe 4 lata?

Mój program wyborczy jest skierowany do mieszkańców. Hasło to ,, Zawsze na Tak dla potrzeb Mieszkańców.
Program tworzony był we współpracy z mieszkańcami gminy, jest wrażliwy społecznie, ale i nowoczesny. Wprowadzony zwiększy aktywność społeczną i obywatelską mieszkańców.
Tak dużo ludzi, również młodych, pracuje w Osinowie Dolnym. Rano przyjeżdżają po południu wyjeżdżają do ościennych gmin. Mogą przecież zamieszać w naszej gminie. Stąd też propozycja programu ,, Zamieszkaj w naszej gminie”- , który ma zachęcać do stałego zamieszkania na terenie gminy Cedynia. Więcej mieszkańców, to dodatkowe pieniądze dla gminy, nowe miejsca pracy, dzieci w przedszkolach i szkołach, nowy potencjał społeczny. Oczywiście konieczne są mieszkania budowane przez gminę lub prywatnych inwestorów, przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, sprzedaż działek budowlanych na preferencyjnych warunkach, zwolnienie zpodatku od nieruchomości budynków mieszkalnych i gruntów, na których znajdują się budynki mieszkalne.
Inna propozycja to program w zakresie pomocy lekowej dla mieszkańców. Jest to program pomocy finansowej dla seniorów i osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, wymagających systematycznego leczenia, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i ponoszących znaczne wydatki na zakup leków zleconych przez lekarza.
Kolejna propozycja, to: wsparcie i zwiększenie uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym i zawodowym -między innymi poprzez umożliwienie stałego udziału w terapii zajęciowe, wprowadzenie Cedyńskiej Karty Rodziny, uruchomienie klubu malucha - opieka nad najmłodszymi, dopłaty do biletów miesięcznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, uruchomienie dziennego domu opieki, partnerska współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi oraz pomoc w zdobywaniu środków finansowych, powołanie Młodzieżowej Rady Gminy, wprowadzenia budżetu obywatelskiego, wsparcie finansowe i instytucjonalne OSP i Policji, rozbudowa budynku przychodni i wprowadzenie programów zdrowotnych, remont budynku szkoły w Cedyni i zakup pomocy naukowych, wyposażenia do szkół oraz zabawek do przedszkola, wprowadzenie szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych w tym umożliwienie młodzieży uprawiania różnych dyscyplin sportu, wprowadzenie nowoczesnych form promocji zabytków, budowa ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych, remonty dróg i chodników przy współpracy z samorządem wojewódzkim i powiatowym, kontynuacja kanalizacji gminy, remonty mieszkań komunalnych, renowacja gminnych zabytków, pomoc parafiom w pozyskiwaniu pieniędzy na remonty zabytkowych kościołów, obniżenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz pełna przejrzystość w przekazywaniu informacji.
Redakcja

55 Komentarze

 1. Pani Gabrysiu, życzę Pani wygranej .... tylko co będzie dalej z Mieszkowicami.
  Mieszkaniec Mieszkowic

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ucieszą się w Mieszkowicach. Mniejsze koszty...

   Usuń
  2. Jestem z Mieszkowic i powiem że PŁAKAĆ ZA NIĄ NIKT NIE BĘDZIE. Więcej kasy w kasie miasta mniej na delegacje. Gdyby połowę swojego programu wdrożyła w Mieszkowicach jako sekretarz kraina miodem i mlekiem by płynęła. Nie dajcie się nabrać na puste obietnice.

   Usuń
  3. RUSZY BLOKOWANA PRZEZ PINB w Gryfinie oraz przez SPÓŁKI HAK, POLTANK i EUROHYP

   INWESTYCJA DAJĄCA MIEJSCA PRACY I ŚRODKI BUDŻETOWI GMINY

   Jak wiemy z wielkim trudem postępowała do przodu potrzebna Mieszkańcom i Budżetowi Gminy Inwestycja Tymczasowego Centrum Handlowego w Osinowie Dolnym. Działo się to przy stałych wywoływanych telefonami od pracowników spółki Hak – kontrolach Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z Gryfina. Także przy składanych przez spółki HAK, POLTANK i EUROHYP pozwach a to przeciwko Gminie, a to przeciwko wykonawcy inwestycji Tymczasowego Centrum Handlowego w Osinowie Dolnym. Zarządy tych 3 spółek tworzą Heinz Muller i jego syn Nicolas Gesh, zaś Zarządom tym doradza - Rafał Tomasz Siwiela. W końcu – po tym, jak Gmina Cedynia wygrała proces przeciwko spółkom HAK i POLTANK o zakazanie naruszania własności Gminy co do działki, na której budowane jest ww Centrum – Sąd Okręgowy VIII Wydział Gospodarczy uznał w innym procesie, za bezzasadne (i bezprawne) wstrzymanie przez Sąd niższego rzędu robót budowlanych przy budowie Centrum.

   Teraz już nie ma jakichkolwiek przeszkód do kontynuowania blokowanych i utrudnianych przez PINB w Gryfinie i spółki HAK, POLTANK i EUROHYP robót budowlanych.
   postanowieniu Sądu Okręgowego VIII Wydział Gospodarczy w Szczecinie z dnia 24.11.2014r., w sprawie VIII Gz 167/14, czytamy, że Sąd Ten:

   „zmienił zaskarżone postanowienie[udzielające zabezpieczenia stronie powodowej w osobach spółek HAK i EUROHYP FINANZ AG SA] i oddalił wniosek[tych spółek] w całości”;podkreślając, że: „to wnioskodawcy [tj HAK i EUROHYP]swoim bezprawnym działaniem naruszają bowiem własność Gminy”.

   BEZ WSPARCIA WAŻNYCH OSÓB W POWIECIE ICH DZIAŁALNOŚĆ BYŁABY NIEMOŻLIWA.

   CZY ÓWCZESNA RADNA POWIATOWA WIEDZIAŁA O TYM?
   CO Z TĄ WIEDZĄ ZROBIŁA?
   KTO JESZCZE TAK MOCNO WSPIERAŁ STARY OSINOWSKI "UKŁAD"?
   NIECHCĄCY ? CZY TO CELOWE DZIAŁANIE BYŁO? CZY BEZINTERESOWNE?

   JEST WIELE PYTAŃ . ALE SPOŁECZNOŚĆ CEDYŃSKA BĘDZIE SZUKAĆ ODPOWIEDZI.

   PANI KOTOWICZ KANDYDATCE NA BURMISTRZA ( SORRY GABRYSIU) MÓWIĘ NIE.
   NIE POZWALA MI NA TO SILNE POCZUCIE PRZYZWOITOŚCI WOBEC INNYCH MIESZKAŃCÓW.

   Usuń
  4. Gmina Cedynia pozyskała kolejne środki z UE w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na realizację zadania pn. ”Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Cedynia”. Umowa o dofinansowanie została podpisana wczoraj, tj. 26.11.2014 r. w Szczecinie. Całkowita wartość zadania została oszacowana na kwotę 186 960,00 zł. Kwota dofinansowania to 114 000,00 zł. Umowę pomiędzy Gminą Cedynia i Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego podpisali Burmistrz Cedyni Adam Zarzycki oraz Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski.
   TO JEST WŁAŚNIE EFEKTYWNA PRACA.
   MOZOLNA NA MIARĘ MOŻLIWOŚCI.

   UMIEJĘTNOŚĆ POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH STAWIA CEDYNIĘ
   W CZŁÓWCE GMIN W POLSCE.
   A TEGO TRZEBA SIĘ UCZYĆ LATAMI.
   NIE KAŻDEMU TO SIĘ UDAJE.
   ŻADNA SZTUKA ZADŁUŻYĆ GMINĘ DLA REALIZACJI POPULSTYCZNYCH CELÓW.
   DOBRY GOSPODARZ POWINIEN UNIKAĆ KREDYTÓW, PONIEWAŻ MAJĄ ONE -PRZY WIELU ZALETACH-1 WADĘ. TRZEBA JE SPŁACAĆ I TO Z DUŻYMI ODSETKAMI.

   ZARZYCKI UDOWODNIŁ WIELOKROTNIE ,ŻE JEST DOBRYN I SKUTECZNYM GOSPODARZEM.

   ZANIM KOTOWICZ POSIĄDZIE TE UMIEJĘTNOŚCI MINIE KADENCJA .
   NA NAUKI NIE MA JUŻ CZASU.
   Z UE BĘDZIE CORAZ MNIEJ DOFINANSOWAŃ

   I DLATEGO GŁOSUJĘ NA ZARZYCKIEGO

   Usuń
 2. Zaglosuję na panią Kotowicz!

  OdpowiedzUsuń
 3. Demagogia pierwszego sortu :(

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zgadza się. Pytanie brzmi: dlaczego Pani będąc przez długie lata związana z obecnym burmistrzem i pełniąc
   wysokie stanowisko sekretarza, a w istocie "pierwszej po bogu", nie realizowała tego "pięknego " programu?
   I bez problemu wdrażała pomysły Zarzyckiego? Wówczas było dobrze, a jak Pani odeszła to już nie? Nie do kupienia. Taka to lojalność zawodowa. Kariera...

   Usuń
 4. Demagogię uprawia panujący od 16 lat w Cedyni, a raczej puste obietnice takie jest moje zdanie i zdecydowanej większości z którą rozmawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie używaj słów ,których znaczenia nie rozumiesz.   Andrzeju :-)

   Usuń
  2. NO I MAMY ODPOWIEDŹ KTO I ZA KIM STOI.
   SĄD TYLKO POTWIERDZIŁ
   RUSZY BLOKOWANA PRZEZ PINB w Gryfinie oraz przez SPÓŁKI HAK, POLTANK i EUROHYP

   INWESTYCJA DAJĄCA MIEJSCA PRACY I ŚRODKI BUDŻETOWI GMINY

   Jak wiemy z wielkim trudem postępowała do przodu potrzebna Mieszkańcom i Budżetowi Gminy Inwestycja Tymczasowego Centrum Handlowego w Osinowie Dolnym. Działo się to przy stałych wywoływanych telefonami od pracowników spółki Hak – kontrolach Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z Gryfina. Także przy składanych przez spółki HAK, POLTANK i EUROHYP pozwach a to przeciwko Gminie, a to przeciwko wykonawcy inwestycji Tymczasowego Centrum Handlowego w Osinowie Dolnym. Zarządy tych 3 spółek tworzą Heinz Muller i jego syn Nicolas Gesh, zaś Zarządom tym doradza - Rafał Tomasz Siwiela. W końcu – po tym, jak Gmina Cedynia wygrała proces przeciwko spółkom HAK i POLTANK o zakazanie naruszania własności Gminy co do działki, na której budowane jest ww Centrum – Sąd Okręgowy VIII Wydział Gospodarczy uznał w innym procesie, za bezzasadne (i bezprawne) wstrzymanie przez Sąd niższego rzędu robót budowlanych przy budowie Centrum.

   Teraz już nie ma jakichkolwiek przeszkód do kontynuowania blokowanych i utrudnianych przez PINB w Gryfinie i spółki HAK, POLTANK i EUROHYP robót budowlanych.

   Uchylenie zakazu wykonywania tych prac przez obecnego Inwestora jest – z chwilą wydania przez Sąd Okręgowy postanowienia, tj. z dniem 24.11.2014r., w sprawie VIII Gz 167/14 – OSTATECZNE.

   Usuń
 5. Szkoda komentarza! Brak słów na temat służebności hien Pana A!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. bądź ostrożny. Mnie nie obrazisz bo cienki bolek jesteś.
   Ale trafisz na bardziej wrażliwego i hiena (mięsko jest mięsko) może w gardle stanąć i zaszkodzić. Tu nie cbc gdzie możesz pisać byle co. Dorośnij

   Usuń
 6. w niedziele głosujmy na panią KOTOWICZ .
  pan zarzycki niech sobie odpocznie na urlopie

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. NA MNIE NIE LICZ GOŚCIU.

   ZA DOBRZE JĄ ZNAM

   Usuń
  2. a ty buraku kim jesteś że tak się ślinisz?bo ja Zdzisiu , poznałem tą babę i nie jest ona kimś godnym zaufania i na pewno ciebie oszuka jak będzie mogła GŁĄBIE

   Usuń
 7. Piękna KOBIETA będzie fachowym burmistrzem

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Uroda to jedno.
   Szału nie ma ale na stanowisku burmistrza ładna buzia to za mało.

   Wiedza i kompetencje się liczą.

   Facet to jednak facet i oddam głos na faceta.

   Usuń
 8. Jestem za Panią Kotowicz!!! W Cedyni potrzeba zmian i zmiany burmistrza... Obecny burmistrz tyle na obiecywał i nic nie robił... Mieszkańcy Cedyni i okolic czas na zmiany !!!! Pozdrawiam Panią Kotowicz i życzę sukcesów zawodowych :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie ekscytuj się tak panie Andrzej ....tu nie cbc.
   Nie popełnij seppuku z tej ekscytacji.
   Pani Radna Powiatowa z koleżanką pokazały "co potrafią" i wyborcy odpowiednio to ocenili.
   A szkoda kolejne 4 lata....taka fucha była

   Usuń
 9. Zwykła daleko posunięta demagogia mająca na celu przyciągnąć wyborców. Nie gmina zajmuje się dofinansowaniem leków.....Już widać jak jest zdeterminowana. Wszystkie grupy chce wspierać...dobre chęci to za mało. Widać gołym okiem jak wychodzi niewiedza w zarządzaniu gminą. Była w powiecie i co dobrego dla gminy zrobila_?? Nic. A mogla.
  Takich opowiadaczy w Polsce bylo i jest wielu . A dam Zarzycki nie poddal sié silnej presji tzw. rodzimych i niemieckich biznesmenow. Mam wrazenie graniczące z pewnoscia ze sznurki za które będzie pociagana sa od dawna przygotowane.

  OdpowiedzUsuń
 10. Lepiej stawiać alkohol, straszyć utratą pracy i organizować różne nikomu nie potrzebne imprezki tylko po to aby zyskać choćby jeden głos więcej. To jest dopiero determinacja .

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Andrzej aleś się rozpisał. Po wyborach liczysz na coś?

   Usuń
  2. Nie słyszałam by ktoś stawiał alkohol.
   Ale widziałam kierowców osobistych dowożących głosujących.

   Tylko dlaczego niektórzy robili fotki kart głosowania???????
   Chyba na pamiątkę.........

   Usuń
 11. niezła z niej MILF-a :D

  OdpowiedzUsuń
 12. Ja z całą moją rodziną dam szanse Pani Kotowicz ,będzie to okres próbny 4 letni jak się nie spisze to mamy następne wybory !

  OdpowiedzUsuń
 13. Do niedzieli jeszcze 4 dni bo jak dla mnie to jeszcze tylko swojego dnia to niemiały dzieci z przedszkola ,szkoły podstawowej i gimnazjum, może dlatego że nie mogą głosować.

  OdpowiedzUsuń
 14. Zarzyckiego w Cedyni nie chcemy, pani Kotowicz w wyborach wesprzemy

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Czy chcecie czy nie chcecie
   to nie tylko wy wybierzecie

   Usuń
 15. Niech żyje nowy burmistrz!!!

  powodzenia

  Jerzy N

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. niech żyje niech żyje niech zyje. I niech się święci 1 maja......do Broni..........etc Andrzeju k. tekst jak linie papilarne trudno zmienić

   Usuń
 16. Jak na ten program to nie wiem czy budźet Warszawy by wystarczył.

  Troszkę więcej realizmu.
  Marzenia wprawdzie nie kosztują.....ale to na szczęście nie białoruś i ludzie swój rozum mają.

  OdpowiedzUsuń
 17. Pstryk i nowy burmistrz z czardziejską różdżką przybędzie.

  Bez żartów realia są takie ,że to ciężka harówa.

  Ja Kotowicz w tej pracy nie widzę. Tu po prostu trzeba pracować......

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To prawda trzeba pracować nie politykować. Nie dzielić społeczeństwa, a jednoczyć, nie imprezować, a pracować, nie straszyć ludzi, a wspierać, dlatego glosuje na panią Kotowicz

   Usuń
  2. Przecież od straszenia i pisania bzdur to jest cbc i jej redaktor.

   W GMINIE TO SIĘ PRACUJE SZANOWNY PANIE
   W POWIECIE REPREZENTUJE


   WRZUĆ NA LUZ ANDRZEJ OGARNIJ SIĘ I ZMIEŃ WODĘ DO UST

   Usuń
  3. Ciekawe jak byś wyglądała w tych swoich sreberkach w powiecie. Co sesja to sylwester. I te ciągłe darcie mordy bawimy się . Wy na pewno za nasze.

   Usuń
 18. Nie pomogą banery i do list dopisywania nadszedł czas Zarzyckiego pożegnania

  OdpowiedzUsuń
 19. po przeczytaniu tej fantastyczno-naukowej (science fiction) papki trudno ukryć zażenowanie - MAM tylko pytanko: w której z tych licznych dziedzin (bo właściciwe wszystko chce Pani zmianiać, a jak mówi porzekadło: jak wszystko - to NIC !!!) osiągnęła Pani do tej pory jakikolwiek (JAKI I KIEDY) sukces na terenie Gminy Cedynia - SPRAWDZAM !!!! I poproszę Szanowną Redakcję o drugi wywiad z tą Panią, gdzie wskaże nam konkrety, a nie miałkie hasełka

  OdpowiedzUsuń
 20. Miałki idź ty diabła ze swoimi wypocinami. Ma pani mój głos pani Kotowicz

  OdpowiedzUsuń
 21. Piękne wyzwania ale nie do zrealizowania. Po pierwsze burmistrz Mieszkowic miał chyba najdroższego sekretarza w gminie.. Pytanie dlaczego nie wykorzystał tak cennego źródła mózgu w osobie pani Kotowicz. Dlaczego nie realizowała przedstawionego programu, co dopiero po 4 latach w Mieszkowicach dostała olśnienia. Dziwię się bardzo Salwie, że chyba za mało jeszcze jej płacił. No ale nic straconego, jeśli nie wygra to te mądrości swoje na pewno wykorzysta w Mieszkowicach. A mieszkańcom Mieszkowic dopiero manna z nieba sypnie i docenią w końcu sukces sekretarz gminy KOTOWICZ jako perełkę na torcie jak to niektórzy piszą, jaka to Ona nie jest, bowiem jako mężczyzna powiem nic specjalnego, mieszkowiczanki są ładniejsze.

  OdpowiedzUsuń
 22. Czas na zmiany dlatego Kotowicz wybieramy

  OdpowiedzUsuń
 23. Co ta Pani zrobiła dla Gminy bedąc Radną Powiatową?
  Piękny koncert życzeń - tylko skąd pieniądze?
  O jakich pokrzywdzonych przedsiębiorcach mowa? Czyżby o tych, którzy kupili za worek pieniędzy działki, na których nie można wybudować stacji paliw-bo plan zagospodarowania na to nie pozwala? Ci przedsiębiorcy nie wyglądają na takich co nie wiedzieli co kupują a teraz lamentują, że nie mogą budować tego co chcą. Ludowe przysłowie mówi : WIDZIAŁY GAŁY CO BRAŁY !
  Gmina posiada studium ale nie wszystkie nieruchomości objęte są planami zagospodarowania!!! Nie może być tak, że na "zaprzyjaźnione" nieruchomości wydaje się DWA RAZY pieniądze, bo właścicielowi nie podoba się plan a inne nieruchomości nie ma pieniędzy na uchwalenie planu zagospodarowania.
  Czy kandydatka ma zamiar sporządzić plany zagospodarowania dla tych nieruchomości, dla których takie plany nie zostały jeszcze uchwalone? Czy ma zamiar wydawać piniądze na zmianę istniejących planów?

  OdpowiedzUsuń
 24. A czy wymienione poniżej osoby nie wspierają Pani Kotowicz? Poczytajmy:
  RUSZY BLOKOWANA PRZEZ PINB w Gryfinie oraz przez SPÓŁKI HAK, POLTANK i EUROHYP

  INWESTYCJA DAJĄCA MIEJSCA PRACY I ŚRODKI BUDŻETOWI GMINY  Jak wiemy z wielkim trudem postępowała do przodu potrzebna Mieszkańcom i Budżetowi Gminy Inwestycja Tymczasowego Centrum Handlowego w Osinowie Dolnym. Działo się to przy stałych wywoływanych telefonami od pracowników spółki Hak – kontrolach Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z Gryfina. Także przy składanych przez spółki HAK, POLTANK i EUROHYP pozwach a to przeciwko Gminie, a to przeciwko wykonawcy inwestycji Tymczasowego Centrum Handlowego w Osinowie Dolnym. Zarządy tych 3 spółek tworzą Heinz Muller i jego syn Nicolas Gesh, zaś Zarządom tym doradza - Rafał Tomasz Siwiela. W końcu – po tym, jak Gmina Cedynia wygrała proces przeciwko spółkom HAK i POLTANK o zakazanie naruszania własności Gminy co do działki, na której budowane jest ww Centrum – Sąd Okręgowy VIII Wydział Gospodarczy uznał w innym procesie, za bezzasadne (i bezprawne) wstrzymanie przez Sąd niższego rzędu robót budowlanych przy budowie Centrum.  Teraz już nie ma jakichkolwiek przeszkód do kontynuowania blokowanych i utrudnianych przez PINB w Gryfinie i spółki HAK, POLTANK i EUROHYP robót budowlanych.  Uchylenie zakazu wykonywania tych prac przez obecnego Inwestora jest – z chwilą wydania przez Sąd Okręgowy postanowienia, tj. z dniem 24.11.2014r., w sprawie VIII Gz 167/14 – OSTATECZNE. Co to oznacza dla Mieszkańców naszej Gminy?  Stworzenie godziwych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej dla osób trudniących się handlem – w końcu miejsce ich pracy będzie przyciągać ciekawych nowego miejsca Klientów, zamiast odstraszać średniowiecznym zupełnym brakiem stylu.  Stworzenie Klientom nieuwłaczających Im warunków kupowania i oglądania towarów.  Stworzenie miejsc pracy dla osób zainteresowanych – w tym także dla usług.  Już prezentowaliśmy makietę tego ładnego i nowego miejsca - zatwierdzoną do realizacji.  Wygląda wprost imponująco – trudno się dziwić: Inwestor wykona Centrum ponosząc koszt 8 500 000,-zł (tak: osiem milionów pięćset tysięcy złotych). Trudno nie zapytać, jak to się ma do „nakładów” jakie spółki HAK, POLTANK i EUROHYP poczyniły w Polsce – czy ktoś wie, co to są za nakłady, czy potrafi wskazać miejsce ich położenia, czy ktoś zna ich wartość ??? Bo Redakcja niestety nie !!! Szkoda – bo zainwestowanie przez te 3 spółki w ich tereny służyłoby Ludziom po obu stronach granicy. Napędzałoby koniunkturę – byłoby w interesie Kupców , ale i tych 3 spółek. Byłoby dowodem szacunku Zarządów tych trzech Spółek tak do Osób, którym udostępniają swoje miejsca handlowe, jak i do Klientów tych ciężko pracujących w niezmienianych od lat fatalnych warunkach – Kupców. Nade wszystko jednak – wiązałoby Klientów z tym miejscem, zamiast ich odstraszać.  Na odblokowanej budowie nowoczesnego Centrum skorzystają zatem nasi Mieszkańcy, zaś budżet Gminy pozyska stałe, nowe, znaczne środki na realizację zaplanowanych przez Władze Gminy zadań.  W postanowieniu Sądu Okręgowego VIII Wydział Gospodarczy w Szczecinie z dnia 24.11.2014r., w sprawie VIII Gz 167/14, czytamy, że Sąd Ten:

  „zmienił zaskarżone postanowienie[udzielające zabezpieczenia stronie powodowej w osobach spółek HAK i EUROHYP FINANZ AG SA] i oddalił wniosek[tych spółek] w całości”;podkreślając, że: „to wnioskodawcy [tj HAK i EUROHYP]swoim bezprawnym działaniem naruszają bowiem własność Gminy”.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. JUŻ WIEMY Z JAKIM UKŁADEM WALCZYŁ ADAM. CZY URZEDNICY MIELI ŚWIADOMOŚĆ POPEŁNIANEGO BEZPRAWIA?

   CZY PONIOSĄ ZA TO KONSEKWENCJE?

   A MOŻE SĄ JUŻ DLA NICH INNE ETATY PRZYGOTOWANE?

   TERAZ TE OSOBY WSPIERAJĄ PANIĄ KOTOWICZ?
   NA CO LICZĄ?
   WYBORCY ZDECYDUJĄ CZY CHCĄ POWROTU DO "STAREGO" UKŁADU ??

   CZY ODDADZĄ GŁOS NA SPRAWIEDLIWEGO SZERYFA ADAMA ZARZYCKIEGO

   Usuń
  2. Napisz co zrobiłaś dla nas w ostatnim roku ,za czyje pieniądze kto z mieszkańców skorzystał a kto z twoich znajomków na tym zarobił .Napisz szczerze i masz mój głos . Piszesz o cudzych układach w prywatnych firmach a sama poproszona o udostępnienie informacji w jaki sposób wydajesz nasze pieniądze zasłaniasz się tajemnicą .Jestem ciekaw co wyjdzie na jaw jak wygra Pani Kotowicz!

   Usuń
  3. Po wielu kontrolach (ponad 500) w gminie wszystkie sugerowane w anonimach nieprawidłowości by wychwycono.

   A ich niebyło .
   O czym to świadczy?

   Że praca wykonywana jest dobrze i zgodnie z obowiązującym prawem.

   I jest to zasługa urzędującego burmistrza.

   "Ciężkie zarzuty" pisane głównie w anonimach się nie potwierdzały

   Zarzycki znam ciebie od 45 lat .I glosuje na ciebie

   Usuń
 25. To już nie obsesja to choroba układu stworzonego przez urzędującego od 16 lat, czas rozbić ten beton. Glosuje na panią Kotowicz, namawiam wszystkich do tego samego, nie chciałbym
  aby decyzje o Cedyni zapadały w Zielonej Górze

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Możesz namawiać do piątku do 24 00 .
   A później cisza wyborcza i raczej jej nie łam.

   wujek dobra rada głosuje na Zarzyckiego

   Usuń
 26. Ja z całą rodziną i znajomymi glosujemy na panią Kotowicz, Cedynia potrzebuje pilnie zmian

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Mnie namówili na Zarzyckiego.
   Poprzednio głosowałam inaczej.
   Po wpisach widzę jednak ,że się myliłam w swojej ocenie.

   Panie Zarzycki zagłosuję na pana.

   Usuń
 27. P/ani Gabrysiu zło dobrem zwycięźaj, pani Kotowicz glosujemy na panią

  OdpowiedzUsuń
 28. ciekawe czy będą zmiany

  OdpowiedzUsuń
 29. nie wiem jeszcze na kogo glosować pani umnie jeszcze nie było

  OdpowiedzUsuń
Nowsza Starsza