Grudzień w Szkole Podstawowej w NawodnejAkcja promocyjna "H2O to jest to" to przedsięwzięciem, którego celem jest podniesienie świadomości ekologicznej dzieci ze szkół podstawowych w zakresie oszczędzania zasobów wodnych poprzez wyposażenie 200 szkół podstawowych w zestawy materiałów dydaktycznych, dzięki którym lekcje na temat oszczędzania wody będą inspirujące i ciekawe. 
Szeroko zakrojona akcja promocyjna wśród szkół podstawowych w całej niemal Polsce spowoduje, większą świadomość kadry dydaktycznej na temat problemu zasobów wód słodkich w Polsce, a tym samym pozwoli na poszerzenie wiedzy uczniów.

Szkoła Podstawowa w Nawodnej zgłosiła się do tej akcji. Jako jedna z pierwszych otrzymała pomoce dydaktyczne. Będą one wykorzystywane na wszystkich etapach edukacyjnych. Koordynator akcji w szkole zaplanował cykl wydarzeń towarzyszących związanych z szerzeniem wiedzy na temat zasobów wodnych.

Akcja H2O jest organizowana przez Ministerstwo Środowiska. 

Szlachetna Paczka 

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Nawodnej wzięli również udział w innej ciekawej akcji - Szlachetna Paczka. Dawniej nazywana Świąteczną Paczką, jest to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Realizuje ją Stowarzyszenie Wiosna. Opiera się ono na zaangażowaniu wolontariuszy, darczyńców i dobroczyńców, dzięki którym na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia rodziny otrzymują paczki odpowiadające ich indywidualnym potrzebom, a często również marzeniom… Również w tym roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Nawodnej przyłączyli się do tego dzieła dobroci.W zeszłym roku wysłali paczki na Ukrainę, a w tym razem podzielili się „sercem” z najbardziej potrzebującymi z naszego powiatu.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza