Reklama [góra]Zawalił się fragment średniowiecznych murów [foto]


Zawalił się kilkumetrowy fragment średniowiecznych murów w Chojnie. Wraz z budowlą zniszczony został fragment ścieżki. 

Do uszkodzenia doszło niedaleko kościoła pw. Świętej Trójcy. Miejsce w którym doszło do zawalania się muru zostało zabezpieczone. 

W październiku Gmina Chojna złożyła wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy murach obronnych, które są obiektem wpisanym do rejestru zabytków.

Wniosek został zarejestrowany, a zadanie nosi nazwę "Rewitalizacja średniowiecznych murów obronnych w Chojnie" Zadanie to mogłoby być zrealizowane w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet 1 - Ochrona Zabytków. Planowana data rozpoczęcia zadania to marzec 2015 r. a planowana data zakończenia zadania listopad 2015 r.

Przewidywany koszt remontu murów obronnych to łącznie 1.240.000 zł w tym wnioskowana kwota dotacji wynosi 805.876 zł, a wkład własny Gminy Chojna 434.124 zł. Wniosek został przygotowany przez naczelnika wydziału Urzędu Miejskiego w Chojnie - Mariusza Hadrzyńskiego.


Obsługiwane przez usługę Blogger.