EJF zaporasza na obchody 15 Dnia Europy w polsko-niemieckim ośrodku Landhof „Arche“ w Groß Pinnow

Groß Pinnow. Ewagelickie Dzieło Młodzieżowe i Opiekuńcze (Evangelische Jugend- und Fürsorgewerk -EJF) zaprasza na 15 Dzień Europy, który odbędzie się w czwartek, 21 maja 2015r., w polsko-niemieckim ośrodku Landhof „Arche”, Friedrichsthaler Str. 3a w miejscowości 16306 Groß Pinnow /Powiat Uckermark. Tegoroczny Dzień Europy odbywać się będzie pod hasłem „Europa jest dla nas ważna”. O godz. 11.00 nastąpi oficjalne otwarcie imprezy, którego dokona członek Zarządu EJF Norbert Schweers. Następnie przemawiać będą zaproszeni goście z Polski i Niemiec, mówiąc o tym, czym jest dla nich wspólna Europa.

W ośrodku Landhof „Arche” już od godz. 9.00 wiele będzie się działo. Wspólnie z naszymi partnerami z Polski i Niemiec przygotowaliśmy wiele atrakcji, program artystyczny, festyn dla dzieci, konkursy sportowe i plastyczne z udziałem dzieci i młodzieży z Polski i Niemiec. Po raz pierwszy w festynie uczestniczyć będą rodziny i dzieci przebywające w placówkach dla uchodźców, prowadzonych przez organizację EJF gAG w Oderberg i Joachimsthal (Brandenburgia).

Organizatorzy szacują, że na obchody tegorocznego festynu europejskiego przybędzie ponad 1500 uczestników z Polski i Niemiec. Głównym partnerem w organizacji tegorocznego Dnia Europy jest Gmina Chojna, z którą łączy EJF już ponad 7-letnia współpraca i wiele wspólnie zrealizowanych polsko-niemieckich przedsięwzięć. W imprezie czynny udział biorą również Gminy Dębno, Gryfino i Police, poprzez prezentacje na stoiskach, przygotowanie programu artystycznego oraz przybycie licznych grup dzieci i młodzieży.

Dzień Europy 2015 dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Euroregionu Pomerania (INTERREG IV A).

Ta transgraniczna i wielopokoleniowa impreza z udziałem przedstawicieli lokalnej polityki, kultury i różnych środowisk społecznych z obu stron Odry, tradycyjnie organizowana od wielu lat w ośrodku Landhof „Arche”, stała się świadectwem udanej polsko-niemieckiej współpracy w regionie.

Ewangelickie Dzieło Młodzieżowe i Opiekuńcze (Evangelisches Jugend- und Fürsorgewerk EJF) już od momentu zjednoczenia Niemiec aktywnie angażuje się w Powiecie Uckermark. Prowadzi na jego terenie placówki opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży, placówki dla osób niepełnosprawnych, seniorów oraz uchodźców, poradnie, szkołę i przedszkola. Należy dzisiaj do największych pracodawców w regionie. Oprócz tego EJF od wielu lat intensywnie współpracuje z polskimi jednostkami samorządowymi w regionie przygranicznym. Od 2004r. na terenie Polski działa również Europejska Fundacja na Rzecz Osób Potrzebujących EFOP, realizująca zadania z zakresu pomocy społecznej, której fundatorem jest EJF.

Ośrodek Landhof „Arche“ mieści się przy ul. Friedrichsthaler Str. 3a w 16306 Groß Pinnow, Powiat Uckermark, w odległości około 20 km od Schwedt.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza